Náklad: 5 300 výtisků

Vychází: 2x ročně (jaro, podzim)

Speciál Čerpačka je tištěným speciálem časopisu Zboží&Prodej, který se věnuje aktuálním tématům, jež řeší majitelé, provozovatelé a nájemci čerpacích stanic, sleduje trendy v nejprodávanějších produktových kategoriích i chování zákazníků v tomto segmentu maloobchodu. Přináší také informace o kongresu Čerpačka a jeho programu.

Speciál je distribuován majitelům, nájemcům a provozovatelům většiny veřejných čerpacích stanic v České republice, managementu jejich sítí i dodavatelům zboží prodávaného na čerpacích stanicích a služeb pro čerpací stanice.

Speciál není určen k prodeji v novinových stáncích.

Distribuce speciálu: