ČOI: V srpnu nevyhověl jen jeden vzorek PHM

Česká obchodní inspekce pravidelně sleduje kvalitu pohonných hmot u čerpacích stanic na celém území republiky. V měsíci srpnu odebrala 227 vzorků PHM a stanoveným jakostním požadavkům nevyhověl jeden vzorek benzínu, což představuje  0,4% všech odebraných vzorků. Odebrány byly vzorky benzínů, motorové nafty, LPG, CNG a Etanolu E85.  Jednalo se o vzorek benzínu z Královehradeckého a Pardubického kraje.

V celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků PHM došlo v měsíci srpnu oproti měsíci červenci ke zlepšení z  0,9% na 0,4%, kdy v červenci nevyhověly jakostním požadavkům 2 odebrané a kontrolované vzorky (1 vzorek benzínu a 1 vzorek nafty).

Česká obchodní inspekce uložila v měsíci srpnu 2017 v jednom případě zákaz prodeje pohonné hmoty, která nesplnila požadavky na jakost a složení, které stanovují právní předpisy a české technické normy. Opatření bylo vydáno na 4 800,00 litrů automobilového benzinu BA 95 SUPER v hodnotě 143 520,00 korun.