Potraviny představují pro čerpačky nevyužitý potenciál růstu

Pohonné hmoty si podle průzkumu GfK Czech Petrol Station FMCG Shopping koupí na čerpacích stanicích zhruba 80 % návštěvníků, zatímco potraviny jen 58 %. Zákazník vnímá nakupování potravin v těchto místech prodeje stále jen jako poměrně dražší doplněk. Přitom právě prodej rychloobrátkového zboží, především potravin, představuje pro čerpačky potenciál růstu obratu. Kromě toho může další zákazníky přilákat i rozšíření gastrozón či nabídka volně prodejných léků a výživových doplňků.

Podle Zdeňka Skály, ředitele výzkumu Retail & Shopper společnosti GfK Czech, je potenciál konvenientní nabídky, tedy menších nákupů v příjemném a dostupném prostředí, značný. „Na českém trhu dnes prakticky v této oblasti neexistuje konkurence,“ říká a shrnuje následně hlavní trendy na maloobchodním trhu, které se vývoje v rámci čerpacích stanic dotýkají.

Obchod se přibližuje zákazníkům

Klasický maloobchod podle GfK vyčerpal tradiční růstové nástroje a hledá cestu pro další rozvoj. „Letos poprvé stagnovaly promoce i promoční podíl, klesá využití letáku i promoční hloubka, letáky už nejsou motorem růstu. Zároveň se zpomalil nárůst prodejních ploch, expanze stagnuje,“ popisuje Zdeněk Skála aktuální situaci v maloobchodě. Obchod musí hledat prostor pro růst jinde. S tím, jak klesá expanzní potenciál, sílí tendence pro vytváření co nejpříjemnějšího nákupního prostoru pro zákazníky. Obchodníci rozšiřují uličky a snižují regály, čímž se prostor pro výrobky v prodejně snižuje. To vede k vyšší optimalizaci nabídky. Další vývoj vidí v růstu menších nákupů. Možnou cestou expanze jsou dnes hlavně retailové parky, které vyrůstají v lokalitách poskytujících obslužnost pro shluk menších obcí. Obchod se přibližuje zákazníkům a to z něj činí konkurenci i malým obchodům na čerpacích stanicích.

Běžný nákup brzdí ceny i sortiment

Zákazníci kupují na čerpacích stanicích především občerstvení na cesty (65 %), jídlo na rychlou spotřebu do kanceláře (17 %) a dárky (rovněž 17 %). Běžný nákup potravin v seznamu na prvních pozicích nefiguruje. Bariéra se skrývá v cenách i sortimentu. Hlavním argumentem zákazníků, proč nenakupují potraviny na čerpačkách, bývá právě vyšší cena (68 %), nabídka nezdravých potravin, jako jsou sladkosti či slané snacky (8 %) a nedostatečný sortiment, převážně v nabídce čerstvého zboží (4 %). Zákazníci zkrátka vnímají nákup rychloobrátkového zboží na čerpačkách pouze jako okrajový.

Zvyšte frekvenci nákupu

U odpovědí na otázku „Proč jste si vybrali tuhle čerpačku?“ vedou ceny a kvalita pohonných hmot a také snadná dostupnost. Lidé si rozhodně nejezdí koupit na čerpačku potraviny, k nimž by si přikoupili benzin. „Právě tady leží příležitost. Frekvence nákupu potravin je logicky vyšší než frekvence nákupu pohonných hmot. Některé nákupní mise se dělají denně, potenciál je nevyužitý,“ míní Zdeněk Skála. Nejčastěji se na čerpačkách nakupují nealkoholické studené nápoje (46 %), teplé nápoje (40 %), bagety (38 %) a sladkosti (38 %). Ze studených nealkoholických nápojů pak lidé nejčastěji nakupují CocaColu, Bonaqu, Rajec, Mattoni či Kofolu. „Když už tedy zákazník sedí v autě, jak při cestě nakupuje?“ ptá se Zdeněk Skála. Zajímavé je, že 63 % z těch, kteří nakupují na benzince, si vozí nápoje a téměř polovina (49 %) také svačinu z domova. Celkem 52 % nakupuje sice cestou autem, pro svůj nákup ale nevolí čerpačku, nýbrž jinou prodejnu. A jsme opět u toho, že zákazník není zvyklý na benzince potraviny kupovat a brzdí jej nedostatečný sortiment a vyšší ceny.

Zdeněk Skála, ředitel výzkumu Retail & Shopper společnosti GfK Czech: „Konvenientní nákupy a snacking – tady vidím velký potenciál pro čerpačky do budoucna.“

Konvenience a snacking – to je budoucnost

Přitom právě čerpací stanice by mohly nabídnout konvenientní nákupy. Podle Zdeňka Skály získávají na trhu dobré renomé menší a střední obchodní formáty, kde se realizují menší a střední nákupy. Různé skupiny zákazníků nakupují různě. Běžná populace pro nákup rychloobrátkového stále preferuje zboží blízkost prodejny, sortiment, akční ceny a slevy. Teprve poté ocení nabídku kvalitního čerstvého zboží, generace mileniánů chce na rozdíl od běžné populace především čerstvé zboží a chce jej získat snadno, bez dlouhého bloudění mezi hypermarketovými regály.
„Konvenientní nákupy a snacking – tady vidím velký potenciál pro čerpačky do budoucna,“ predikuje Zdeněk Skála. Menší nákupy, které pomáhají řešit zákazníkům nákupní mise typu „dnešní večeře + zítřejší snídaně“, představují vítanou příležitost, které by se čerpačky měly chytit. Konvenientní nákupy, zahrnující nabídku čerstvého pečiva, mléčných výrobků, sýrů či uzenin, tvoří asi 800 milionů nákupů ročně v celém maloobchodě. Podle Zdeňka Skály je tu značný prostor právě pro čerpací stanice: „Významně tak dokážete generovat frekvenci návštěv prodejny, což je zajímavé z hlediska návštěv i objemu.“ Aby zákazníci začali více nakupovat potraviny právě na čerpačce, je nutné zpříjemnit vnitřní prostředí, cíleně budovat značku čerpací stanice a získat kvalitní obsluhující personál. Velkou roli hraje přizpůsobení sortimentu. „Předpokladem je změnit současnou nabídku, která se stále orientuje hlavně na rychlé občerstvení pro řidiče. Musíte pokrýt další nákupní mise,“ doporučuje Zdeněk Skála.

Příležitost i hrozba

Příjemné nákupní prostředí je velmi důležité, nicméně se stává standardem. „Hezké nákupní prostředí už dnes zákazník najde prakticky všude, zaměřují se na něj ve velkém i diskonty,“ uvádí Zdeněk Skála a vyjadřuje obavu, že právě diskonty se mohou stát v budoucnu pro čerpací stanice nabízející sortiment potravin hrozbou. „Zákazník si umí dobře spočítat poměr ceny a výkonu, a pokud je někde vyšší, nemá důvod jej volit. Ví, že jinde je rovněž dobrý sortiment a obsluha a vyjde ho to podstatně levněji,“ vysvětluje. Podle něj však zatím nikdo nedokázal na českém trhu nabídnout zákazníkům věrohodný koncept konvenientního obchodu. Pokud jej nabídnou čerpací stance, ceny by po dle GfK měly být vyšší maximálně o deset procent ve srovnání s běžnými
obchodními řetězci.

Konvenientní nákupy, zahrnující nabídku čerstvého pečiva, mléčných výrobků, sýrů či uzenin, tvoří asi 800 milionů nákupů ročně v celém maloobchodě. Prostor je i pro čerpačky.

Štěstí a (obrat) přeje připraveným

Co by měli majitelé či nájemci čerpacích stanic mít pro budoucnost na mušce? Především propracovaný category management, který by měl reflektovat nabídku potravin, jež dokážou uspokojit malé, ale opakované nákupní mise. Rozšířit oblast gastrokoutku a nabídnout zákazníkům menší nákup i posezení u kvalitní kávy. „Tento hybridní formát, ve kterém se retail propojuje s gastrem, je trend, který bude v dalších letech určitě pokračovat,“ potvrzuje Zdeněk Skála. Obchod na čerpacích stanicích se bude čím dál tím více stávat místem služeb. To může výrazněji přispět k tomu, že poroste frekvence nákupů a tím i celkový obrat včetně pohonných hmot.

Jitka Hemolová, Speciál Čerpačka Podzim 2017