ČOI: V září nevyhověl jeden vzorek PHM

Česká obchodní inspekce (ČOI) uskutečnila v září pravidelné kontroly jakosti pohonných hmot na celém území České republiky. Odebrala vzorky automobilových benzínů, motorové nafty, LPG a CNG, kontrola byla prováděná formou odběrů vzorků a laboratorních rozborů.

Inspektoři ČOI zjistili, že z celkového počtu 216 vzorků pohonných hmot nevyhověl stanoveným jakostním požadavkům v měsíci září 2017 jeden odebraný a kontrolovaný vzorek, což představuje 0,5% nevyhovujících vzorků. Jednalo se o vzorek alternativního paliva – LPG. Kontrolovaný vzorek nevyhověl v jakostním parametru „Síra“. Vzorek pocházel z Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

Z hlediska porovnání počtů nevyhovujících vzorků PHM v měsíci září a v měsíci srpnu 2017 nebylo zaznamenáno žádné navýšení. Co se týká porovnání kvality jednotlivých druhů, tak v měsíci srpnu 2017 nevyhověl 1 vzorek benzínu a v měsíci září 2017 nevyhověl 1 vzorek LPG.

Výsledky kontroly jakosti pohonných hmot podle inspektorátů:

Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl

Zdroj: ČOI