Dobíjecí stanice pro elektromobily bude mít i MOL, pomůže projekt NEXT-E

V současné době je realizace dobíjecích stanic pro elektromobily roztříštěná a často nekoordinovaná, což představuje riziko překryvů nebo mezer v síti. Řešením je projekt NEXT-E, jenž byl spuštěn proto, aby odstranil toto riziko a vytvořil souvislou síť efektivní z hlediska vynaložených nákladů, která zajistí možnost jízdy na dlouhé vzdálenosti a přes hranice.

Konsorcium NEXT-E, které sdružuje čtyři největší společnosti z odvětví výroby elektrické energie, těžby ropy a zemního plynu, spojí síly s výrobci automobilů a vybudují interoperabilní a nediskriminační síť dobíjecích stanic pro elektromobily jako životaschopnou alternativu vozidel se spalovacími motory.  Cílem konsorcia je rozšíření e-mobility do zemí podporovaných v rámci politiky soudržnosti a budoucí dopravě v Evropě.

Dnes se celý projekt přesunul do další fáze,  když jeho členové podepsali grantovou dohodu s agenturou INEA, která umožní výstavbu dobíjecích stanic pro elektromobily v šesti zemích střední a východní Evropy: v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku a Rumunsku. Stalo se tak na Dnu digitální dopravy v Talinu. NEXT-E získá na realizaci projektu grant ve výši 18,84 milionu eur (v přepočtu 485 milionů korun), což je nejvyšší částka, která kdy byla udělena CEF projektu zaměřenému na elektromobilitu.

222 rychlých a 30 ultrarychlých dobíjecích stanic

V rámci tohoto projektu konsorcium zrealizuje výstavbu 222 multistandardních rychlých dobíjecích stanic (50 kW) a 30 ultrarychlých dobíjecích stanic (150–350 kW) podél hlavních koridorů a páteřních komunikací Transevropské dopravní sítě (TEN-T). Vůbec poprvé bude možné cestování na dlouhé vzdálenosti s plně elektrickým pohonem v šesti zemích podporovaných v rámci politiky soudržnosti s připojením na sousední země.

Členy konsorcia jsou společnosti skupiny E.ON (Západoslovenská energetika na Slovensku, E.ON Czech Republic, E.ON Hungary, E.ON Romania), skupina MOL (zastoupená svými dceřinými společnostmi ve všech 6 participujících zemích včetně České republiky), Hrvatska elektroprivreda v Chorvatsku, PETROL (ve Slovinsku a Chorvatsku) a rovněž společnosti Nissan a BMW.

Zahájení realizace rychlých dobíjecích stanic se očekává v roce 2018 a montáž ultrarychlých dobíjecích stanic je plánována na rok 2019, aby bylo možné se připravit na příchod nové generace elektromobilů s dlouhým dojezdem. Dokončení realizace je plánováno na konec roku 2020.

 

„Next-E je z politického hlediska zásadním inovačním projektem, k jehož realizaci bylo zapotřebí veliké úsilí firem a podpora ze strany Evropské unie. Je zřejmé, že úzká spolupráce s navazujícími projekty povede k maximalizaci evropského dopadu a rozměru politiky páteřní dopravní sítě. Cílem naší politiky je v konečném důsledku umožnit občanům, aby mohli cestovat vozidly s alternativním pohonem po celé Evropské unii,“ řekl Herald Ruijters, ředitel DG MOVE, ředitelství B pro investice, inovace a udržitelnou dopravu Evropské komise. Foto: Flickr.com