V Česku rostou ruční tlakové myčky jako houby po dešti

V Česku v poslední době rostou především ruční tlakové myčky jako houby po dešti, přesto celková kapacita mytí podle odborníků uspokojí mírně stoupající poptávku zatím jen lokálně. Zákazníci strojních myček preferují výslednou kvalitu a rychlost mytí.

Technika autoumýváren, a především pak portálové mycí stroje prošly v průběhu posledních deseti let velmi intenzivním vývojem. Každý rok přední producenti myček představili hned několik inovací, popřípadě přišli s celou modelovou řadou. Snahou bylo jít měnícím se zákaznickým preferencím vstříc. V optice dodavatelů mycích technologií, ať již strojních či ručních, je v pozici zákazníka jejich provozovatel, který na výrobce přenáší přání svých klientů, tedy řidičů vozidel. Ti podle svých preferencí tvoří v podstatě tři základní zákaznické segmenty.

Protichůdné preference zákazníků

Specifický zákaznický segment tvoří uživatelé myček v autosalonech, u kterých je na prvním místě vysoká kvalita mytí s nárokem na maximální šetrnost k povrchu auta. Průměrná míra znečištění vozidel na vstupu do myčky je velice nízká na rozdíl od čerpacích stanic, kde průměrné znečištění vozů je řádově vyšší, často se zaschlými vrstvami pevných nánosů nečistot. V mycích centrech a myčkách, jež jsou součástí čerpacích stanic, se pak zákazníci dělí do dalších dvou segmentů. První skupina preferuje kvalitní a dokonalé mytí a většinou si zásadně kupují nejdražší, ale zároveň nejdéle trvající mycí program, přesto podle zákaznických průzkumů preferují i rychlost mytí. Poslední skupina má naprosto obrácené preference. Tvoří ji zákazníci, kterým většinou postačí průměrná kvalita mytí, zato velký důraz je kladen na cenu. Početná skupina řidičů služebních vozů s vysokou četností mytí navíc upřednostňuje rychlost mytí, nechtějí trávit zbytečně čas při čekání ve frontě před myčkou ani dlouhotrvajícím programem.

 Výslednou kvalitu určuje výbava myčky

Vyjít vstříc oběma posledně jmenovaným skupinám zákazníků znamená skloubit jejich protichůdné požadavky. To znamená kvalitu a důkladnost s rychlostí mytí. V případě ručního mytí je tento úkol splněn celkem lehce: záleží na samotném řidiči, jak důkladně, tedy i jak rychle si svůj vůz umyje. Provozovatel strojního mytí je ale limitován konfigurací a technickými možnostmi myčky. Kvalita mytí je otázkou výbavy mycího zařízení. V tomto směru dnešní mycí stroje nabízejí velmi bohatou a zároveň sofistikovanou výbavu.

Vývojáři se soustřeďují zejména na maximální účinnost předmytí, jež předurčuje výslednou kvalitu mycího výsledku. Vysokotlaké předmytí, jež zajistí intenzivní předčištění celého povrchu auta, je dnes standardní výbavou mycích strojů. Cílem předmytí je účinné odstranění či narušení hrubých nečistot mnohdy pevně ulpělých na obtížně dostupných místech karoserie. Jednotliví producenti mycích strojů se snaží zvýšit účinnost předmytí celou řadou (mnohdy patentovaných) řešení, jež zpravidla tvoří volitelnou výbavu myček: nastavitelný pracovní tlak (až 120 barů), pulzující či rotující trysky rozmístěné na pohyblivých naklápěcích lištách kopírujících siluetu vozidla. Trysky instalované v kartáčích pro mytí kol zase výborně předmyjí spodní partie vozidla, především nesnadno dostupné prahy. K již takřka standardní výbavě myčky patří tryskové spodní mytí.

Celá řada inovací je ale oku běžného zákazníka ukryta. Jde o inteligentní řízení myček, které zkracuje mycí časy, šetří chemii, vodu i elektřinu a zvyšuje úroveň bezpečnosti. Dálková správa umožňuje stroj na dálku monitorovat, což zase šetří náklady na servis.

Účinná chemie je základem úspěchu

V další operaci po předmytí zpravidla následuje aplikace chemických přípravků, jako například insekticidů usnadňujících odstranění sluncem připečeného hmyzu a různé druhy takzvané aktivní pěny, která má narušit ulpělé nečistoty a mastný plak na povrchu karoserie. Aby působení chemie bylo účinné, je třeba v procesu mytí vymezit určitý čas na chemickou reakci. Zatímco vliv vysokotlakého předmytí na výslednou kvalitu mytí je neoddiskutovatelný, účinek aktivní pěny je v tomto ohledu přinejmenším diskutabilní. Má však nezanedbatelný marketingový efekt. Efektní pokrytí povrchu karoserie bělostnou pěnou je pro zákazníky zážitkem a navozuje dojem vysoce intenzivního čisticího účinku.

Výrazný vývoj zaznamenala i mycí chemie, která musí splňovat stále přísnější ekologická kritéria. Přesto se podařilo mycí chemii posunout k vyšší účinnosti a efektivitě. To umožňuje jednak zkrátit mycí časy a jednak vymazat určitý hendikep pěnových kartáčů ve srovnání s žíňovými. To umožnilo v současnosti takřka výhradní nasazení pěnových kartáčů, které jsou k laku na karoserii mnohem šetrnější. Samotná konstrukce kartáčů zaznamenala v posledním desetiletí několik změn. Všechny modelové řady myček se značkou Christ jsou již standardně osazovány kloubovými kartáči schopnými se zalomit tak, že ideálně obklopují z obou stran běžné karoserie vozidel. WashTec přichází zase s kartáči MultiFlex, které jsou schopné se pružně přizpůsobit boční siluetě vozidla.

Z kategorie přípravků či vosků pro konzervaci laku karoserie lze vyzdvihnout novinku německé firmy Auwa – nově formulovanou polituru s opravným efektem. Ta je v poslední fázi mytí nanesena portálem na povrch vozu, na kterém vyplní mikroskopické nerovnosti v laku i drobné oděrky a dosáhne tak vysokého lesku karoserie.

Trend představuje vysoká kvalita a rychlost

Programy zajišťující díky výbavě myček kvalitní mytí u portálových myček prodlužují mycí časy. V případě, že se v době provozní špičky sejde více zákazníků se zakoupeným nejdražším programem, významně to sníží hodinovou mycí kapacitu a prodlouží se doba, kterou zákazníci stráví ve frontě před vjezdem do myčky. Tento problém je vyřešen v případě průtahových kontinuálních mycích ulic. Ty nabírají auta na vlečný pás v poměrně krátkém taktu okolo čtyř až šesti minut a kontinuálně je protahují jednotlivými mycími sekcemi. Mycí ulice má sice vysokou propustnost, ale je náročnější na prostor. Plně vybavená průtahová linka schopná dosáhnout velmi kvalitního výsledku mytí měří okolo 35 až 40 metrů. Klasická portálová myčka se vejde do mycí haly o dvě třetiny kratší.

Podobných expresních časů dosahuje mycí stroj s příznačným názvem SoftCare Pro Classic. Jeho výrobci, firmě WashTec, se díky nasazení účinné mycí chemie již ve fázi předmytí a skloubením mycích procesů podařilo zkrátit mycí časy při zachování vysoké kvality mytí. Myčka v jednom kroku může aplikovat aktivní pěnu nebo jinou předmývací speciální autokosmetiku (například s insekticidem), v krátkém odstupu, případně téměř současně běží tlakové mytí rotačními tryskami a mytí kol, poté jdou kartáče, pak sušení a to všechno se vejde do čtyř kroků. Nejlevnější ze čtveřice programů trvá 3:30 minut, v případě nejdražšího programu je auto kompletně umyto za 5:20 minut.

Krátké časy navyšují hodinovou mycí kapacitu na úroveň mycí ulice, a to má především v exponovaných dnech pozitivní vliv na obrat provozovatele. Pro zákazníky je benefitem příjemné zkrácení čekací doby ve frontě na mytí na minimum při dosažení vysoké kvality mytí. Tento model myčky není v Česku zatím k vidění, ale její instalace se připravuje v rámci projektu čerpací stanice Avia v Městci Králové v příštím roce.