MPO: 3868 veřejných čerpacích stanic, o 38 méně než v předchozím roce

Zatímco v roce 2016 bylo ke konci prosince v Česku 3906 veřejných čerpacích stanic, loni činil jejich počet k datu 11.  12. 2017 3 868, tedy o 38 méně. Vyplývá to z pravidelného šetření a statistik Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), kterou vydalo v půlce prosince. Souhrná zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot za rok 2017 bude k dispozici v průběhu první poloviny ledna, počty se tedy ještě mohou mírně lišit.

Podle iniciativy Česko v datech je u nás největší počet veřejných čerpacích stanic na obyvatele, v roce 2016 jich bylo na začátku roku 3 844, což bylo o 271 (tedy o 8 % ) více, než v roce 2006. „V Československu byl počet čerpacích stanic ovlivněn státním monopolem a ropné šoky na něj proto neměly podobný vliv jako v Západním Německu. V roce 1974 bylo na našem území 750 benzínek, na počátku 80. let pak přes 770. Jedna čerpací stanice tak připadala na zhruba 20 tisíc obyvatel,“ uvádí Hana Kvartová, country manager společnosti SAS pro ČR a SR.

Iniciativa Česko v datech dále uvádí, že při celkovém počtu 3 844 veřejných čerpacích stanic připadala na začátku roku 2016 v Česku jedna benzínka na 2 741 obyvatel. Různě jsou na tom ale jednotlivé kraje České republiky. Nejvyšší hustotu v přepočtu na obyvatele měli v Jihočeském kraji, jedna čerpací stanice tam připadala na 2 119 Jihočechů. Jen o malinko více je to na Vysočině (jedna benzínka na 2 149 obyvatel), ve Středočeském kraji je to pak 2 324 obyvatel. Naopak nejmenší hustotu při této statistice vykazuje Praha – s jednou čerpací stanicí na 5 814 svých obyvatel – a Ústecký kraj s jednou benzínkou na 4 840 obyvatel.

Stejně tak je Česká republika královnou v sítí dálničních čerpacích stanic. Na tuzemských silnicích lze narazit na čerpačku v průměru každých 14,5 kilometru. Na 100 km našich silnic tak připadá téměř 7 benzínek. Z údajů, které zpracovalo Česko v datech, také vyplývá, že na Ústecku lze narazit na benzínku každých 25 km, oproti tomu v Moravskoslezském kraji na každém devátém kilometru.

 

Zatímco počet čerpacích stanic s klasickými palivy i stanic s LPG je v České republice dostatek, v budoucnu lze očekávat větší rozvoj stanic s nabídkou zemního plynu a dobíjecí stanice pro elektromobilitu.

Zdroj: Česko v datech, MPO