Počet čerpacích stanic od loňska vzrostl, za růstem stojí především CNG

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo novou statistiku evidence čerpacích stanic. Jak loňský rok ovlivnil počty čerpacích stanic? Jak se mění podíl čerpacích stanic veřejných, s vymezeným přístupem a neveřejných? V kterém kraji je čerpaček nejvíce?

Oproti stavu ke konci 1. pololetí 2017, se celkový počet čerpacích stanic, evidovaných ke konci roku 2017, zvýšil o 16. Ve stavu evidence je zahrnuto 159 čerpaček, u kterých bylo ohlášeno a dosud trvá přerušení provozu. Počet evidovaných veřejných stanic se zvýšil o 9, neveřejných stanic zůstal stejný a počet čerpacích stanic s vymezeným přístupem se zvýšil o 7. Přihlášeno bylo 16 nově postavených čerpacích stanic a odhlášeno celkem 9 stanic. Celkový podíl čerpaček deklarovaných jako stavby se udržel na 85,7 %, u veřejných podíl staveb zůstal na 98,8 %.

Podle odboru strategie a mezinárodní spolupráce v energetice a oddělení analýz a datové podpory koncepcí, jenž pod hlavičkou Ministerstva průmyslu a obchodu tuto evidenci vytváří, je třeba brát při interpretaci údajů celkového počtu čerpacích stanic  v úvahu skutečnost, že Evidence čerpacích stanic je vytvářena podle vlastníků čerpaček (vlastník, lokalita stanice). Z tohoto důvodu tak v řadě případů, a to zvláště u veřejných čerpacích stanic LPG umístěných v areálech standardních čerpaček PHM jiných vlastníků, dochází k tomu, že na jedné lokalitě mohou být evidovány dvě čerpačky, přitom obsluha čerpačky je zpravidla jedna pro celý areál. S výhledem na rozšiřování sítě přidružených stanic LPG a přidružených plnících míst na CNG, kde vlastníky a provozovateli jsou většinou společnosti specializované na tento produkt, předpokládáme, že počet těchto případů dále poroste, uvádí zpráva o evidenci.

V roce 2017 došlo ke zvýšení celkového počtu evidovaných čerpacích stanic, který vyvolal zejména nárůst počtu plnících stanic CNG.

O kolik narostl počet čerpacích stanic od roku 2011

Celkový přehled evidence – stanice veřejné, s vymezeným přístupem a neveřejné:

Souhrnný přehled o vývoji počtu evidovaných čerpacích stanic v letech 2011 až 2017:

Středočeský kraj má nejvíce čerpacích stanic, následuje jej kraj Jihočeský

Rozdělení čerpacích stanic podle krajů a okresů říká, že nejvíce čerpacích stanic (1087) má kraj Středočeský, na druhém místě je kraj Jihomoravský (757) a kraj Jihočeský (651). Naopak nejméně čerpacích stanic se nachází v kraji Karlovarském (182), Libereckém (252) a Zlínském (385).

Jak se mění vlastnická struktura čerpacích stanic

 

 

 

MPO