ČAPPO: V ČR je 2,5 x vyšší spotřeba nafty než benzinů

Podle České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) je v České republice 2,5 x  vyšší spotřeba nafty než benzinů. Zatímco dodávky benzínů na trh meziročně stagnují, nafta vykazuje trvalý růst. Za 7 let stoupla její spotřeba o 1,1 mld. litrů. Vyplývá to ze statistik vydaných ČSÚ.

Automobilové benziny z dlouhodobého hlediska klesají

Celkový objem dodávek automobilových benzinů na trh ČR za rok 2017 dosáhl 1601 tis. tun (tj. 2.120 mld. litrů). Vzhledem objemu dodávek benzínů (1607 tis.tun tj. 2.128 mld. litrů) v roce 2016 lze konstatovat, že v minulém roce celkový vývoj spotřeby automobilových benzínů stagnoval (index 99,6 %).

Z dlouhodobého hlediska spotřeba automobilových benzinů měla již delší dobu klesající trend. V roce 2003 byla roční spotřeba benzinů na domácím trhu 2.157 tis. tun (tj. 2.857 mld. Litrů). Za 14 let poklesla o 740 mil. litrů (!) což představuje pokles o 26 %.

Trend zastavení poklesu či mírného růstu se začíná projevovat od r. 2015. V období 2015 – 2017 prodej benzinů zvýšil o 1,5%, což svědčí o mírném oživení poptávky.

Hlavní atributy mírného oživení poptávky u benzinů v roce 2017:

 • Oživení ekonomiky a růst HDP
  Vývoj HDP cca ze 40% ovlivňuje i růst spotřeby domácností na dopravu. Lidé jsou ochotni více utrácet při cestování a tedy i za pohonné hmoty.
 • Nízká míra nezaměstanosti a růst platů.
 • Cena benzinu

Váha ceny paliva na rozhodování zákazníka k nákupu je 65%. V průběhu roku 2017 byly velice nízké ceny ropy, výhodný kurz koruny vůči dolaru a ve výsledku i příznivých cen pohonných hmot.

Možnost vyšších nárůstů spotřeby automobilových benzínů determinují další důležité faktory:

 • Pokračuje další rozšiřování daňově zvýhodněných alternativ především CNG, stoupla i spotřeba LPG.
 • Vysoké stáří vozidel s průměrem 15 let, přičemž řada zákazníků s benzinovým motorem podle EURO 2, EURO 3 velmi málo jezdí
 • Podnikové flotily (fleety) přešly v minulých letech z ekonomických důvodů z automobilů se zážehovým motorem (benzinové) na dieselové verze.
 • Obnova parku benzinových automobilů – do provozu jsou uváděna vozidla s nižší spotřebou umocněnou nástupem hybridů.

Především výše uvedené faktory vedly pouze ke stagnaci vývoje spotřeby benzinů v minulém roce.

Spotřeba motorové nafty stoupla za 7 let o 1,1 mld. litrů

Celkový objem dodávek motorové nafty na trh ČR dosáhl za rok 2017 4.897 tis. tun (tj. 5.810 mld. litrů). Proti stejnému období roku 2016 (4.733 tis. tun, tj. 5.614 mld. litrů) stoupla spotřeba o 3,5 % (index 103,5 %).

Z dlouhodobého pohledu spotřeba nafty trvale roste od roku 2010, kdy se na trh dodalo celkem 4.721 mld. litrů. Za 7 let stoupla spotřeba nafty o 1,1 mld. litrů.

Hlavní atributy stoupající spotřeby motorové nafty v roce 2017:

 • Oživení ekonomiky růst HDP
  Vývoj HDP z 80% ovlivňuje poptávku v odvětvích náročných na spotřebu nafty (zvyšování přepravních silničních výkonů v důsledku růstu výkonů v průmyslové výrobě, stavebnictví i dalších odvětvích)
 • Nárůst mezinárodní kamionové tranzitní dopravy
 • Pokračuje i dovoz ojetých vozů v dieselové provedení

Podíl benzinů a nafty na celkové spotřebě

V České republice je 2,5x vyšší spotřeba nafty než benzinů. Na celkové spotřebě pohonných hmot ve výši 7,93 mld.litrů podíl automobilových benzinů tvoří za rok 2017 jen 26,7%. Dominuje motorová nafta s podílem 73,3%, její podíl se dokonce meziročně navýšil ze 72,5% v roce 2016. Vysoký podíl nafty na celkové spotřebě pohonných hmot v je především důsledkem prakticky 100% dieselizace nákladního vozového parku a také polohou ve středu Evropy, jako tranzitní země kdy je je podíl spotřeby nafty zvyšován mezinárodní kamionovou dopravou. V segmentu osobních vozidel především v letech 2010-2015 výrazně rostl podíl dieselů v podnikatelské sféře i u občanů.

Nafta je stěžejním pilířem v energetickém mixu v dopravě

Růst spotřeby nafty i počty registrací nových aut se spalovacím motorem a jejich dominance potvrzují stále vysokou ekonomickou potřebu nafty, která je stěžejním pilířem v energetickém mixu v dopravě. I přes poslední soudní rozhodnutí o možných zákazech provozu dieselových automobilů v některých městech zůstává nafta velmi důležitou pohonnou látkou. Především pro nákladní vozový park, osobní dieselová vozidla splňující normu Euro 6 a nově Euro 7, veřejnou autobusovou dopravu, mobilní techniku ve složkách integrovaného záchranného systému a armády či zemědělské mechanizaci. Motorová nafta je vyráběna podle evropských norem a její kvalita je odsouhlasena výrobci automobilů, prošla ekologizací (je bezsirná) a obsahuje povinně i biosložku do výše až 7%. Neméně důležitý je i její významný daňový přínos do státního rozpočtu, spotřební daň z prodeje nafty činí 10,95 Kč za litr +21% DPH (na rozdíl od CNG, taktéž fosilního paliva, které je ale naopak daňově podporovanou alternativou).

Zdroj: Převzato z ČAPPO