ČEPRO uzavírá historické kauzy, pohledávky byly fiktivní

Vrchní soud v Praze dnes pravomocně rozhodl v případu miliardových podvodů připravovaných na společnost Čepro organizovanou zločineckou skupinou kolem Martina Pechana a Radovana Krejčíře. Potvrdil přitom 15 let odnětí svobody právě Radovanu Krejčířovi.

Po pěti letech trvání soudního řízení se konečně podařilo pravomocně odsoudit organizovanou zločineckou skupinu za podvody na společnosti Čepro. Jedná se o průlomové rozhodnutí a začátek konce historických kauz, které společnost Čepro zatěžují déle než 15 let,“ uvedl k rozhodnutí odvolacího soudu generální ředitel společnosti Čepro Jan Duspěva. 

Všechny kauzy Čepro sledujte zde: www.kauzycepro.cz

Dnešní rozhodnutí je významným mezníkem pro řadu kauz, ve kterých se Čepro brání proti kriminálním atakům organizovaných zločineckých skupin. Skutečnost, že odvolací soud potvrdil odsouzení Radovana Krejčíře za trestný čin přípravy a pokusu podvodu, předurčuje také pozitivní výsledek dalších řízení, včetně těch civilních“, říká k tomu Jaromír Císař, společník advokátní kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ, která společnost Čepro v soudních sporech zastupuje. „Rozhodnutí jednoznačně potvrzuje, že pohledávky uplatňované za společností Čepro jsou zcela prokazatelně fiktivní,“ dodává Císař.

Vrchní soud v Praze uvedl, že v průběhu celého trestního řízení „byla respektována zákonem stanovená pravidla spravedlivého procesu“. Odůvodnění rozsudku soudu prvního stupně shledal Vrchní soud v Praze jako logické a přesvědčivé, přičemž odmítl, že by neexistence a fiktivnost pohledávek nebyla dostatečně prokázána. V této souvislosti odvolací soud konstatoval, že společnost Čepro byla nepochybně uváděna v omyl a že fiktivní pohledávky ve výši téměř 3 mld. Kč vytvořili právě obžalovaní vedení Krejčířem. Ve vztahu k obžalovanému Martinu Pechanovi (bývalému obchodnímu řediteli společnosti Čepro) a Aleše Zagory (dle obžaloby „pravé ruky Krejčíře“) soud věc vyloučil k samostatnému projednání. Důvodem byl zdravotní stav obou obžalovaných, kteří, ač se nemohli k veřejnému zasedání dostavit, trvali na své osobní účasti při jednání.

Dvě fiktivní pohledávky

Obžalovaní byli Městským soudem v Praze dne 27. listopadu 2015 nepravomocně odsouzeni za spáchání pokusu/ přípravy zvlášť závažného zločinu podvodu proti společnost ČEPRO a České republice. Společnosti Čepro byl přiznán nárok na náhradu škody ve výši 18 412 000 Kč. Trestná činnost, která byla obžalovaným kladena za vinu, spočívala především v podvodném uplatnění dvou fiktivních pohledávek proti společnosti ČEPRO u soudu. První údajnou pohledávku společnosti M Port ve výši přibližně 350 mil. Kč soudy pravomocně označily za neoprávněnou.

Druhou fiktivní pohledávku ve výši přibližně 2,6 mld. Kč za společností ČEPRO uplatnila společnost Venturon Investment s.r.o. Výsledkem snahy organizované zločinecké skupiny bylo dokonce nařízení exekuce na majetek společnosti ČEPRO na podzim roku 2004. Tomuto ataku se společnost ČEPRO nemohla předem zabránit, neboť veškeré soudní obsílky byly odcizeny pracovnicí podatelny. Společnosti ČEPRO se zastal až Ústavní soud, který rozsudek pro zmeškání zrušil a věc vrátil zpět před soud prvního stupně. Ten však v daném řízení dosud nerozhodl.