Unipetrol zvyšuje tržní podíl v segmentu maloobchodu, daří se konceptu Stop Cafe

Tržby skupiny Unipetrol činily 27,2 mld. Kč. Čistý zisk dosáhl 322 mil. Kč, provozní zisk EBITDA LIFO 1,5 mld. Kč. Benzina vykázala provozní zisk ve výši 368 mil. Kč a zvýšila tržní podíl na 21,4 %. Změna ve vlastnické struktuře Unipetrolu: PKN Orlen navýšil svůj podíl na 94 %. 

Praha, 26. dubna 2018 – Rafinérská a petrochemická skupina Unipetrol zveřejnila hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2018. Tržby činily 27,2 miliardy Kč, v meziročním srovnání klesly o 2,7 miliard Kč (-9 %). Provozní zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací (EBITDA LIFO) dosáhl výše 1,5 miliard Kč, což představuje meziroční pokles o 2,1 miliard Kč (-59 %). Čistý zisk meziročně klesl o 2,5 miliard Kč (-89 %) na hodnotu 322 milionů Kč. Hospodářské výsledky byly negativně ovlivněny zhoršujícím se stavem makroekonomického prostředí, zejména rostoucí cenou ropy, nižšími maržemi v rafinérské i petrochemické části a zahájením plánované zarážky v rafinérii v Kralupech nad Vltavou. Na meziroční srovnání hospodářských výsledků mělo také vliv zaúčtování částky 1 mld. Kč v prvním čtvrtletí roku 2017 od pojistitelů kompenzující ušlý zisk a škody na jednotce fluidního katalytického krakování (FCC). Celkové investice za první čtvrtletí dosáhly výše 2,2 mld. Kč, přičemž směřovaly především do výstavby nové polyetylenové jednotky PE3, výstavby nové kotelny pro etylenovou jednotku v Litvínově a do modernizace čerpacích stanic Benzina.

„Pokračovali jsme v investicích a v modernizaci našich výrobních lokalit. V Kralupech nad Vltavou jsme zahájili plánovanou a pečlivě připravenou zarážku celého areálu“, řekl Krzysztof Zdziarski, předseda představenstva společnosti Unipetrol, a dodal: „V březnu bohužel došlo v distribučním terminálu k tragické události. Ihned po události jsme poskytli přes Nadaci Unipetrol rodinám postižených rychlou a účinnou pomoc v podobě finančního daru. Zintenzívnili jsme kontroly dodržování všech předpisů pro práci v areálu a k tomu samému jsme vyzvali i dodavatelské společnosti. Jakmile bude vyšetření ukončeno, přijmeme odpovídající opatření a to samé budeme vyžadovat od partnerských společností.“

Segment downstream – pokles v rafinérské části, růst petrochemického segmentu

V rámci segmentu downstream, který se skládá z rafinérské a petrochemické části, vykázala skupina Unipetrol v prvním čtvrtletí roku 2018 provozní zisk EBITDA LIFO ve výši 1,1 miliard Kč. V meziročním srovnání jde o pokles o 2,2 miliard Kč (-67 %). Dosažené výsledky byly negativně ovlivněny nízkými maržemi z důvodu rostoucí ceny ropy na světových trzích. Využití výrobních kapacit kleslo v meziročním srovnání o 2 % na 86 %. Objem zpracované ropy meziročně klesl o 4 % na 1,9 milionů tun kvůli zahájené plánované zarážce rafinérie v Kralupech nad Vltavou. Prodejní objemy rafinérských produktů meziročně klesly o 14 % na 1,4 milionů tun. K meziročnímu růstu došlo v petrochemickém segmentu. Etylenová jednotka byla využita z 94 % (meziroční změna +44 %). To se projevilo v nárůstu prodeje petrochemických produktů, a to o 16 % na úroveň 531 tisíc tun. Pokračuje výstavba nové polyetylenové jednotky PE3. Neratovická Spolana podepsala smlouvu o výstavbě nové teplárny v hodnotě přesahující 200 milionů Kč.

Segment maloobchod – provozní zisk, pokračující modernizace, růst tržního podílu

V maloobchodním segmentu skupina Unipetrol vykázala v prvním čtvrtletí roku 2018 provozní zisk EBITDA LIFO ve výši 368 milionů Kč, což představuje meziroční navýšení o 103 milionů Kč (+39 %). Důvodem je zvýšený prodej pohonných hmot díky rozšiřující se síti čerpacích stanic Benzina a zvyšování výtoče na čerpacích stanicích převzatých od společnosti OMV. Proces postupného převzetí čerpacích stanic OMV byl v prvním čtvrtletí tohoto roku ukončen. Unipetrol celkově převzal 60 čerpacích stanic. V nepalivové části Unipetrol těžil z pokračujícího rozvoje konceptu moderního občerstvení Stop Cafe. Unipetrol tak v prvním čtvrtletí letošního roku nadále posílil vedoucí pozici značky Benzina na trhu čerpacích stanic v České republice, když ke konci března evidoval ve své síti Benzina 404 čerpacích stanic. Tržní podíl Benziny se zvýšil na 21,4 % (leden 2018).

Změny ve vlastnické struktuře

V prvním čtvrtletí roku 2018 došlo ke změně ve vlastnické struktuře skupiny Unipetrol. Majoritní akcionář, PKN Orlen, předložil v prosinci roku 2017 ostatním akcionářům dobrovolný veřejný návrh na koupi akcií Unipetrolu. V důsledku toho došlo v prvním čtvrtletí roku 2018 k navýšení vlastnického podílu společnosti PKN Orlen ve skupině Unipetrol z dosavadních 62,99 % na 94,03 %.

 (TZ)