Kongres Čerpačka: Co je nového v legislativě

S jakými legislativními novinkami se pumpaři musí v současnosti potýkat, o tom mluvil na kongresu Čerpačka Ivan Indráček, předseda představenstva SČS – Unie nezávislých petrolejářů ČR.

Vyhláška 237/2005 stanovila nejvyšší přípustné ztráty pohonných hmot, tedy změny množství, v daňových skladech, což jsou místa, kde je objem evidován při teplotě 15° Celsia. „Vyhláška přitom vůbec nezohledňuje změny objemu způsobené teplotnímu rozdíly. Řešením je přijetí vnitřního předpisu a umístění stojanu s teplotní kompenzací,“ uvedl Ivan Indráček.

Pumpaře zaujme i metodický pokyn Generálního finančního ředitelství k elektronické evidenci tržeb: „V případě, že v okamžiku výdeje zboží nebo služeb nedochází k platbě, ale pouze k zaevidování částek, které budou poplatníkem následně vyúčtovány zákazníkovi nebo jiné osobě (například za čerpání pohonných hmot prostřednictvím různých fleetových karet, CCS karet a podobně), která provede úhradu poplatníkovi, nebude zaevidování částek evidenci tržeb podléhat, neboť nejsou splněny formální znaky evidované tržby, respektive v danou chvíli vůbec nedochází k platbě.“

Od ledna také platí zákon o platebním styku, který stanovuje, že ten, kdo vydává tankovací karty, nepodléhá dozoru České národní banky v případě, že karta je určená jen pro omezený počet služeb.

Již příští rok by se mohl do parlamentu znovu dostal návrh na zřízení Právního elektronického systému pro podnikatele (PES) , který by předkladatelům již schválených zákonů ukládal povinnost vložit do systému informaci o nové právní normě. Pokud by ste tak nestalo, stát by její dodržování nemohl vymáhat. Návrh odmítl Senát, měl by se však znovu projednávat. V parlamentu je již návrh zákona o ovzduší, který upřesňuje způsob výpočtu emisí.

(GB)