ČOI: V květnu nevyhověly tři odebrané vzorky benzinu

Česká obchodní inspekce provedla v měsíci květnu 2018 kontrolu kvality pohonných hmot. Odebrala 228 vzorků a jakostním požadavkům nevyhověly 3 vzorky benzinu. Kontrolu jakosti pohonných hmot provádí formou odběrů vzorků a laboratorních rozborů.

 Inspektoři ČOI odebrali v květnu tohoto roku 228 vzorků a jakostním požadavkům nevyhověly 3 vzorky automobilových bsenzinů, což v celkovém hodnocení představuje 1,3 % nevyhovujících vzorků. Oproti měsíci dubnu bylo v měsíci květnu zaznamenáno zhoršení u odebraných vzorků automobilových benzinů z 0,0 % na 3,5 %. Zlepšení bylo zjištěno u vzorků motorové nafty ze 1,0 % na 0,0 %. V celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků pohonných hmot v květnu 2018 oproti měsíci dubnu 2018, bylo zaznamenáno zhoršení z 0,5 % na 1,3 % v počtu nevyhovujících vzorků.

Vzorky směsného paliva SMN 30 a FAME, vzhledem ke stálé absenci těchto druhů pohonných hmot na trhu s pohonnými hmotami, nebyly v měsíci květnu 2018 odebrány.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce uložila v měsíci květnu 2018 opatření ve formě zákazu prodeje pohonné hmoty na 32 386 l automobilového benzinu v hodnotě 1 084 931Kč.

Zdroj: ČOI

Data nejen z České obchodní inspekce najdete souhrně v Publicistika – Data.