Je lepší spolupráce s potravinovým řetězcem nebo běžný koncept shopu?

Ačkoli se data týkají rakouského trhu, lecos může být inspirací i pro náš trh. Podle údajů společnosti eurodata je aktuálně v Rakousku 2 685 čerpacích stanic, z nichž přibližně 1 600 disponuje shopem. Ten je pod značkou některého z maloobchodních řetězců provozován přibližně na 300 čerpacích stanic. Jak se jednotlivým konceptům daří?

O 20 % vzrostl mezi lety 2014-2017 zisk na rakouských čerpacích stanicích, které spolupracují s potravinovým řetězcem

O 10 % vzrostl mezi lety 2014-2017 zisk na rakouských čerpacích stanicích s běžným konceptem shopu

Dle výsledků analýzy společnosti eurodata vzrostl mezi lety 2014 – 2017 na čerpacích stanicích, které spolupracují s potravinovým řetězcem, obrat v shopu o 17 %, zatímco na čerpacích stanicích s běžným shopem „pouze“ o 12 %. I přes vyšší náklady související se spoluprací s potravinovým řetězcem (především personální náklady) se zvýšil na těchto čerpacích stanicích také dosažený zisk, a to průměrně o 20 %. Což je dvakrát vyšší nárůst, než kterého dosáhly ostatní sledované čerpací stanice.

Za tento skvělý výsledek je spoluzodpovědná m.j. také skutečnost, že pravděpodobně díky nasbíraným zkušenostem klesaly na těchto čerpacích stanicích rok od roku manka a škody (např. prošlé zboží apod.), za sledované období to bylo celkem o více než 10 %.

Zdroj: eurodata – průměr všech čerpacích stanic zahrnutých do systému edtas