Nové značení pohonných hmot platí v ČR už od konce září

Evropská komise zavedla jednotné značení motorových paliv v celé Evropské unii, které začne platit od poloviny října letošního roku. Novými symboly budou označeny stojany i tankovací pistole na všech čerpacích stanicích, umísťovat se také budou na nově vyrobená auta. Označování starších vozidel se ale nařízení netýká. Na českém trhu budou nové symboly už do konce září. Ačkoli by se na první pohled mohlo zdát, že je metodika i symbolika možná tak trochu zbytečná a Evropská unie je ve svých direktivách příliš „direktivní“, fakt je ten, že pohonné hmoty mají v různých zemích EU různá značení a pro spotřebitele mohou být matoucí. Opatření tedy vychází vstříc právě zákazníkům.

Verze pro spotřebitele a pro provozovatele čerpací stanice

Přesné vymezení názvosloví a symbolů najdete v materiálech, které jsou určeny pro zákazníky pro jejich základní orientaci a pochopení, proč se jednotné značení zavádí a na jakých principech funguje a pro provozovatele čerpacích stanic, kterým dává návod, jak dostát dané direktivě.

Obě verze najdete ke stažení na webu SČS – Unie nezávislých petrolejářů ČR v sekci Informační letáčky k doznačování motorových paliv.

Jednotná metodika je krok správným směrem

Jednotná metodika celoevropského značení pomůže řidičům k jednoduché orientaci v kterékoli zemi EU. Symbolika je jasným vodítkem, kterou tankovací pistoli zasunout do hrdla nádrže. Označení paliva u nádrže automobilu bude současně označovat maximální množství biosložky, které může tankované palivo obsahovat. Průvodce jednotného značení vypracovaly organizace ACEA, ACEM, ECFD, FulesEurope a UPEI, tedy organizace zastupující evropské výrobce vozidel a evropský rafinérský a distribuční sektor. Z Čech se na dokumentu podílely Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO), SČS – Unie nezávislých petrolejářů ČR a Sdružení automobilového průmyslu AutoSAP.

„Brusel si za toto nařízení určitě zaslouží pochvalu, vytvoření  jednotné symboliky nenarušující marketingové názvy jednotlivých společností, dává smysl. Zvláště tehdy, kdy se trhu objevují a dále budou objevovat nová paliva a zákazník se tak může v nabídce v různých zemích hůře orientovat,“ vysvětluje Ivan Indráček, předseda představenstva SČS – Unie nezávislých petrolejářů ČR. Ten pro své členy předpřipravil jednoduchou metodiku a grafické podklady, které může pumpař předat své reklamní agentuře rovnou k tisku.

Jednoduché symboly: kruh, čtverec a kosočtverec

Identifikační štítky pro benzínové, naftové, vodíkové typy paliv, stejně jako CNG, LNG a LPG, mají individuální design. Paliva pro benzínové motory jsou značena kruhem s písmenem „E“, paliva pro dieselové motory čtvercem s písmenem „B“ a plynná paliva kosočtvercem s již známým označením plynu (například CNG nebo LPG). Uvnitř kolečka a čtverečku u kapalných paliv je kromě písmene i číslovka vyjadřující podíl biosložky. Do budoucna se budou podle Indráčka objevovat paliva s vyšším podílem biosložky, takže se časem bude možné setkat s označením E10, E85, B10, B30 či B100. „V roce 2030 bude na trhu významnější podíl biopaliv, Evropská unie požaduje dosažení čtrnáctiprocentního podílu paliv z obnovitelných zdrojů, přičemž maximálně sedm procent budou tvořit biopaliva první generace a zbylých sedm procent pak biopaliva druhé generace,“ vysvětluje Ivan Indráček.

Bližší informace pro provozovatele čerpacích stanic i zákazníky naleznete na webových stránkách spolupracujících asociací ČAPPO, SČS – Unie nezávislých petrolejářů a AutoSAP.

Zdroj: Fuel-identifiers.eu, SČS-Unie nezávislých petrolejářů ČR