Česká republika má dvakrát více čerpacích stanic než Německo

Trh s čerpacími stanicemi je v Německu a v ČR co se týče jejich počtu relativně stabilní. Hustota sítě v jednotlivých zemích je však značně rozdílná. V Německu evidujeme ke konci roku 2017 celkem 14 152 veřejných čerpacích stanic, a přestože rozloha České republiky je téměř pětkrát menší, celkový počet veřejných čerpacích stanic je jen o málo menší než 4 tisíce, konkrétně 3 940.

Pokud to přepočteme na počet obyvatel v obou zemích, zjistíme, že v Německu připadá na jednu pumpu 5 841 obyvatel, zatímco v ČR pouze 2 680 obyvatel. V ČR je tedy více než dvojnásobné množství pump na jednoho obyvatele.

Zdroj: eurodata, edtas