AdBlue je zajímavou obchodní příležitostí, slibuje vyšší marže i jednodušší distribuci

Systém selektivní katalytické redukce (SCR) společně s vodným roztokem močoviny AdBlue jsou řešením snižování emisí dieselových motorů. Díky tomu se AdBlue nevyhnutelně stává standardem v nabídce čerpacích stanic, pro které je již dnes velmi zajímavou obchodní příležitostí, navíc s nezanedbatelným rozvojovým potenciálem.

Už dnes znamená pro provozovatele čerpacích stanic AdBlue velmi zajímavou obchodní příležitost, navíc s významným rozvojovým potenciálem. V ČR tvoří podíl nafty na celkové spotřebě pohonných hmot více než 70 %. Je to díky složení nákladního vozového parku, který jako palivo používá prakticky stoprocentně diesel, a silnému kamionovému tranzitu s poměrně vysokým podílem dieselů v podnikatelské sféře i u občanů. Současný kamion o hmotnosti 40 tun spotřebuje na 100 km asi 30 litrů nafty a k tomu ještě 1–2,5 litr kapaliny AdBlue. Nádrž na AdBlue u nákladních vozidel může pojmout až 90 litrů, což vystačí na 4000 až 9000 km. U osobních vozidel je pochopitelně nádrž menší – od osmi do 30 litrů a spotřeba AdBlue se běžně pohybuje kolem 0,8–1,2 litru na 1000 kilometrů.

Celková spotřeba AdBlue v roce 2013 v Evropě dosáhla 2 mld. litrů a podle mezinárodní prognózy pro rok 2025 je odhad 6 mld. litrů. Odhaduje se, že z toho 3,7 mld. spotřebuje nákladní kamionová doprava a 2,8 mld. litrů pak provoz vznětových motorů osobních vozidel.

Vyšší marže, jednoduchá distribuce a nulová likvidace balení 

AdBlue se nevyhnutelně stává standardem v sortimentu čerpacích stanic. Přestože lze močovinu doplnit v autoservisu, hlavním prodejním místem je dnes jednoznačně čerpací stanice. Zde lze prodej AdBlue zajistit jednoduše prostřednictvím balení v plastových kanystrech.

Doplňování z kanystru je ale pro řidiče značně nekomfortní, a navíc hrozí potřísnění okolí plnicího hrdla. Je třeba si uvědomit, že močovina způsobuje na kovových dílech extrémně intenzivní korozi. Navíc plnění z dvacetilitrového balení představuje pro některé jedince fyzicky náročný úkon.

Proto přibývá čerpacích stanic, kde lze AdBlue tankovat přímo ze stojanu. Z pohledu motoristy je rozhodování o místě nákupu AdBlue naprosto jasné: hlavním důvodem není pouze zajištění komfortu pro zákazníky, ale prostá ekonomika. „Zatímco desetilitrový kanystr stojí většinou přes 200 korun, s tankovací kartou lze v režimu plošné ceny čerpat AdBlue za 12,90 Kč za litr,“ uvádí Damir Duraković, generální ředitel nákupní aliance Axigon, která firmám poskytuje tankovací karty euroShell a EuroOil.

Investice do tankování AdBlue přináší prodejcům u čerpacích stanic hned několik výhod – vyšší marži za litr, jednoduchou distribuci a skladování a žádné problémy s likvidací použitých balení. K tomu je v současnosti potřeba připočíst i silnou zákaznickou preferenci právě těch čerpacích stanic, kde je možno AdBlue tankovat. O tom svědčí i požadavek velkých kamionových firem směrovaný na Českou asociaci petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO), aby poskytla seznam čerpacích stanic členských firem, kde lze AdBlue tankovat z výdejního stojanu. Aktuální seznam poskytne ČAPPO zájemcům na svém webu.

Prodej a skladování má svá úskalí

AdBlue je nutné skladovat při teplotách od -5 °C do +25 °C. Balenou kapalinu je potřeba chránit před znečištěním a přímým sluncem. Je krajně nevhodné nabízet plastové obaly s AdBlue před prodejnou společně s kapalinou do ostřikovačů. Při teplotách pod -11 °C AdBlue zamrzá. Naopak při teplotách nad 25 °C startuje postupný rozklad močoviny, což se projevuje zesilujícím se čpavkovým zápachem. Při každé manipulaci s AdBlue je třeba v celém distribučním řetězci dodržovat čistotu. Kritickým bodem je pak proces stáčení do skladovací nádrže (stejně jako v případě pohonných hmot). Použitím nevhodného postupu může dojít ke kontaminaci roztoku, která v důsledku může vést k poškození systému selektivní katalytické redukce (SCR).

Zavedení tankování na stávající čerpací stanice není nijak technicky náročné, distribuční firmy totiž nabízejí mobilní kontejnery se zabudovanou výdejní technologií. Komplet lze jednoduše umístit do výdejního prostoru zpravidla za refýž s výdejem nafty pro nákladní vozidla. Řada čerpacích stanic ale prochází po dvacetiletém provozu modernizací. Zde se vyplatí umístění výdejního stojanu přímo na refýž a pro skladování použít podzemní zásobník, který zaručí skladování močoviny při celoročně stálých teplotách bez nutnosti průběžné temperace v zimním období.

Využití AdBlue i v osobních vozech má budoucnost

Stále přísnější emisní normy nutí výrobce automobilů vyvíjet nová, ekologicky šetrnější vozidla a petrolejářský průmysl musí neustále reagovat na požadavky automobilových producentů a promítat je do stále vyšší kvality pohonných hmot. V současnosti se tlak legislativy soustřeďuje především na omezování emisí z dieselových motorů. Zavedení emisní normy Euro 6 od září 2014 přineslo vznětovým motorům další razantní snížení emisí oxidů dusíku – o 80 %. Řešením je technologie úpravy výfukových plynů, selektivní katalytická redukce (SCR). Prostřednictvím vodného roztoku syntetické močoviny AdBlue umožňuje významně snížit škodlivé emise oxidů dusíku ve výfukových plynech dieselových motorů. Z výfuku pak odchází neškodná vodní pára a dusík. V důsledku stálého zpřísňování předpisů musí výrobci zajistit snižování emisí pomocí technologie SCR kromě nákladních vozidel také v případě výkonnějších dieselů osobních vozidel s objemem motoru nad 1,6 l. Dieselové verze pohonů s technologií SCR budou tvořit značnou část portfolia prodávaných vozů.

(JP)