Chladicí zařízení musí být dobře nasvícená

Čerpací stanice bývají často oázami odpočinku na kraji silnic, kde se dočerpávají nejen pohonné hmoty. Proto je občerstvení v nich jednou z oblastí, které jsou zásadní, získávají na popularitě a rok od roku jejich prodeje rostou. Pro zachování odpovídající kvality potravin je tak nezbytné zajistit správné chlazení a řidičům mimo jiné zajistit i orosené nápoje.

 Chladicí boxy, vitríny, zkrátka chladicí zařízení plní na čerpacích stanicích dvojí roli. Tou první je úkol udržet potraviny a nápoje v odpovídající teplotě, aby nedošlo k jejich znehodnocení, a zároveň musí být připraveny ihned ke konzumaci. Z hlediska umístění v prodejním prostoru, kdy právě chlazené nápoje patří mezi plánované a zároveň velmi frekventované nákupy, je vhodné, aby byly v odlehlé části prodejního prostoru. Zatímco menší chladicí vitríny, popřípadě malé chladicí vany či takzvané hrabáky musí být umístěny viditelně v impulzní zóně, tedy podél zákazníkovy cesty k pokladně. Neméně důležitým faktorem je, že musí umožnit lákavou nabídku příslušného sortimentu. „Dobře nasvícená kvalitní přístěnná vitrína jen s mírně nakloněnými policemi osazenými válečkovými skluzy pro snadný posun nápojů je pro čerpací stanice ideálním řešením. Poslední dobou se hodně dbá na moderní design interiéru čerpacích stanic, tedy i zakomponování chladicí vitríny do celkového designu interiéru,“ poodhaluje správný směr Miloš Šetka, senior key account manager společnosti Hauser.

Je to výklad uvnitř prodejny

Čerpací stanice nejčastěji chladí nápoje v menších baleních – ať už v PET lahvích nebo plechových obalech – a lahůdky v podobě balených baget a sendvičů. Tento druh zboží vyžaduje rozdílné skladovací teploty a způsob prezentace – například bagety, které mimo jiné musí být odděleny od ostatního sortimentu nápojů, je vhodné nabízet v proutěných koších s větším náklonem, aby lákaly zákazníky k nákupu.

Svoji roli však hraje také design, který se i zde vyvíjí. „V posledních dvou až třech letech se stále více projevují požadavky na jednoduché linie rovných skel v kombinaci s dřevem. Velice žádané jsou povrchy expozičních ploch v antracitově tmavých odstínech doprovázené světlým dřevem,“ konstatuje Veronika Šataníková, jednatelka firmy intaPlastic. Vzhledově povedené prvky jsou však vždy dražší. „V tomto případě jde o poměrně vysokou investici, která musí povznést celou provozovnu a musí být nepřehlédnutelná,“ sděluje Marek Dressler, jednatel společnosti Plus Kontakt.

Walk-in vitríny přinášejí výhody pro zákazníky i obsluhu

Čerpací stanice v tvrdém konkurenčním prostředí, které vytvářejí potravinové řetězce s širokou nabídkou nápojů, může úspěšně konkurovat nabídkou chlazených nápojů. V parných letních dnech, kdy je nejvyšší poptávka po chlazených nápojích, je vhodné mít dostatek zásob vychlazeného nápojového sortimentu. Vhodné řešení se nabízí v podobě tzv. walk-in cooleru, což je tepelně izolovaný zachlazený prostor s nabídkou chlazeného zboží přístupnou z prodejny prostřednictvím prosklených dveří, za kterými se nacházejí regály s nápoji.

Walk-in vitríny představují moderní řešení chlazení nápojů, které přináší zákazníkům nejen komfort při nákupu, ale také obsluze výrazně ulehčují práci. Toto řešení přináší nejen dostatek místa pro chlazení nápojů širokého sortimentu, vnitřní prostor chladicího boxu je totiž přístupný ze zázemí prodejny a zpravidla v něm lze uskladnit a vychladit celou zásobu nápojového sortimentu. Majitelé čerpacích stanic tak mají před konkurencí jasnou výhodu spočívající v tom, že mohou zaručit v exponovaném období horkého léta správně vychlazené nápoje. Výhoda zadního doplňování oproti klasickým chladicím skříním je jasná – obsluha nemusí přeskládávat nevychlazené nápoje do zadní části chladicího boxu za již vychlazené, aby měly čas na vychlazení. Personál tuto činnost často nestíhá či z pohodlnosti ignoruje a nápojový sortiment doplňuje zepředu.

Umístění kompresoru je vhodné řešit pečlivě

Umístění chladicích zařízení je libovolné, jak vyžaduje ergonomie a design prodejny. „V případě chladicího nábytku s externím agregátem musí být k dispozici odpadní potrubí pro odtok kondenzátu. Externí agregát se instaluje většinou na střechu provozovny nebo na její obvodovou zeď tak, aby splňoval hygienické a akustické normy,“ upozorňuje Miloš Šetka. Kromě obecně známých tipů, jak snížit spotřebu elektrické energie chladicích zařízení, jako je například vybírat ta s uzavíratelnými vitrínami, vybavená úsporným režimem, LED světly a tak dále, je vhodné uvažovat také o odvodu kondenzačního tepla mimo skladové a prodejní prostory.

„Užití nábytku s vestavěným agregátem vyžaduje v prodejně klimatizaci s větším výkonem. Projektanti musí také sledovat vliv slunečního záření na chladicí agregáty,“ informuje Hana Licková, jednatelka společnosti Bratři Horákové. Vestavěné agregáty totiž v prodejnách vytvářejí teplo a samozřejmě zvýšený hluk. Podle Marka Dresslera se tak ideálním řešením jeví externí agregáty, ale nejsou vhodné všude. Důvodem mohou být velké vzdálenosti agregátu od vitrín a v neposlední řadě i problém s jeho umístěním, aby nezpůsoboval hluk v okolí. Externí agregáty jsou sice cenově náročnější, ale kompenzují to sníženými náklady na klimatizování obchodního prostoru.

Jaké technologické řešení pro konkrétní provozní jednotku zvolit, by měl provozovatel čerpací stanice konzultovat s odborníkem. „Existuje mnoho důležitých skutečností, které konečný výběr technologie chlazení ovlivňují. Umístění a poloha provozní jednotky, velikost obchodní jednotky, přítomnost a výkon vzduchotechniky, klimatizace objektu, to vše je jen část dílčích faktů, které je při výběru potřeba vzít v úvahu,“ shrnuje Miloš Šetka. Správně dimenzovaná jednotka dodává optimálně potřebné množství chladicího výkonu a zajišťuje rovnoměrné opotřebování jednotlivých částí systému.

Dobrý servis zaručí kvalitní chlazení

Také servis a péče o zařízení by měly být jedny z prvních otázek, které si před zamýšlenou investicí provozovatel čerpací stanice položí. I to významně ovlivňuje energetické a provozní náklady: „Zákazníci si bohužel často neumějí dát všechny náklady do správného kontextu při celkovém rozhodování o pořízení správné a vhodné technologie chlazení. Výsledkem pak může být skutečnost, že na pořizovací ceně zařízení ušetří desítky tisíc korun, ale v průběhu životního cyklu je při absenci řádného odborného servisu nutné vydat statisíce,“ varuje Miloš Šetka.

Servisní revize by měly probíhat minimálně každého půl roku, kdy technik zkontroluje stav výparníku, odpadního systému, ventilátorů a nastavení řídicích jednotek a provede komplexní sanitaci všech prostor vitrín a odpadních systémů. Jejich četnost je dána množstvím chladiva v okruhu. Současně je vhodné sledovat správné nastavení teplot, čistotu výparníků i kondenzátorů a funkci odtávání výparníku. Netěsnost okruhu zvyšuje příkon zařízení a zhoršuje funkčnost chlazení.

(PG)