Klasické cigarety na benzinkách doplňují nové trendy výrobky

Trh s cigaretami mírně klesá v objemu, v hodnotě však roste. Vlivem menší důležitosti prodejů cigaret v gastro zařízeních nabývají na významu všechny ostatní prodejní kanály, tedy i čerpací stanice. Vývoj trhu ovlivňují a do budoucna nadále budou alternativní formy užívání tabákových výrobků, mezi něž pronikají výrobky využívající zahřívání tabáku.

Podle dat společnosti Nielsen, která monitoruje tabákové výrobky na trhu s potravinami, smíšeným zbožím, v čerpacích stanicích, prodejnách tabáku a gastro zařízeních, došlo ve sledovaném období od srpna 2017 do letošního července v porovnání se stejným obdobím předchozího roku k poklesu trhu v objemu o 0,6 %. V hodnotě trh rostl o 2,1 %. „To je dáno jak zvyšováním cen cigaret, tak i přeléváním prodejů mezi značkami,“ vysvětluje Jana Navrkalová, client business partner společnosti Nielsen.

Regulace i ceny rostou

Zajímavostí českého trhu s tabákovými výrobky je fakt, že asi pětina cigaret se prodá v pohraničí s Německem a Rakouskem. „Na trhu očištěném o pohraničí je výrazně vidět dlouhodobý pokles důležitosti gastro zařízení pro prodej cigaret, jejichž významnost klesla meziročně z deseti na sedm procent,“ přibližuje Jana Navrkalová. Pokles je způsoben kombinací několika faktorů, patří mezi ně zavedení EET i protikuřáckého zákona, který zakazuje kouření v gastro zařízeních, pokles počtu zařízení, jež vedou cigarety, pokles počtu všech gastro zařízení i tendencí omezování kouření.

„Tabákový průmysl čelí neustále novým regulačním tlakům, jejichž efektivita a přiměřenost je již diskutabilní, ať už se jedná o regulaci samotných produktů, nebo omezování komerčních svobod spojených s prodejem tabákových výrobků,“ míní Jiří Hauptmann, ředitel vnějších vztahů a komunikace společnosti JTI, a upozorňuje třeba na blížící se zákaz prodeje mentolových cigaret. „V zahraničí je to v mnoha zemích zákaz vystavování tabákových výrobků či povinnost jednotných balení, kterou zavedla například Francie či Velká Británie, a hrozí, že se rozšíří i do dalších evropských zemí,“ naznačuje a dodává, že tyto regulace představují omezení svobody volby spotřebitele, přičemž ke snížení spotřeby tabákových výrobků paradoxně nevedou.

Konec gastra nahrává také čerpačkám

Preference zákazníků se podle společnosti JTI příliš nemění a na čerpacích stanicích se obecně nejlépe daří prémiovému segmentu cigaret. Dokazuje to značka Camel, jejíž podíl v tomto obchodním kanále za poslední rok výrazně roste a cigarety Camel Filters jsou nyní podle této firmy nejprodávanějšími cigaretami na benzinových pumpách. Trh čerpacích stanic si společnosti hýčkají, jde o významný obchodní kanál, jenž představuje zhruba 15 % celkového trhu s tabákovými výrobky. A jeho podíl neustále roste. V JTI věnují spolupráci s čerpacími stanicemi velkou pozornost. Co je pro úspěšnou spolupráci klíčové? „Především je zásadní, aby veškeré nabízené zboží bylo dostupné, tedy aby nedošly zásoby. Pro zákazníkovo rozhodnutí je pak důležité, kde je jaká značka vystavená a kolik prostoru zabírá,“ vysvětluje Jiří Hauptmann. Viditelnost samotných krabiček se společnost snaží podpořit různými světelnými instalacemi a upoutávkami zobrazovanými na tabletech či jiných obrazovkách. Vše se snaží doplnit pomocí promočních aktivit, jako jsou například dárky k nákupu, nebo nabídkou zboží ve věrnostních programech jednotlivých firem.

Zahřívací kolo pro alternativu

Vývoj trhu cigaret dlouhodobě ovlivňují také alternativní formy užívání tabákových výrobků, například sypaný tabák nebo elektronické cigarety. Ke slovu přicházejí v poslední době rovněž výrobky na bázi zahřívání tabáku. Zdá se, že právě v těch vidí výrobci budoucnost.

Současná legislativa umožňuje používání elektronických cigaret a zařízení se zahřívaným tabákem v restauracích, dosud se na ně také nevztahuje spotřební daň, která by ale podle Ministerstva financí ČR měla být legislativně ukotvena od ledna roku 2019. To se ale nestihne, jak uvádí v článku Přinese budoucnost bez dýmu vyšší zisky Zdeněk Vojtěch z oddělení  tiskového a zahraničního protokolu MF ČR. Očekává se, že spotřební daň bude u takzvaných bezdýmných výrobků nižší než v případě klasických tabákových výrobků, protože by měl stát zvýhodnit „zdravější“ varianty tohoto způsobu kouření. Dosud ale nejsou prokázány účinky nové technologie zahřívání na zdraví, a tak zatím není z čeho vycházet. MF ČR očekává, že po zavedení daně na tyto produkty přinese do státní kasy inkaso spotřební daně zhruba 68 mil. Kč v roce 2019 a odhad pro rok 2020 se pohybuje na úrovni zhruba 150 mil. Kč. Nikdo zatím není schopen komentovat, zda jde o odhad reálný či nikoli.

Na podzim roku 2018 doplnila nabídka bezdýmných produktů také společnost British American Tobacco ČR.

Ačkoliv se tradiční výrobci soustřeďují především na konvenční tabákové výrobky, noví vyvíjejí alternativy a testují je na silných trzích, především ve Švýcarsku a v Japonsku. A ani český trh nezůstává pozadu. Stabilní pozici v bezdýmném segmentu má zařízení IQOS s tabákovými náplněmi Heets tabákového koncernu Philip Morris ČR, na podzim roku 2018 jej doplnila nabídka produktu Glo s náplněmi Neo společnosti British American Tobacco ČR. Obě firmy se rozhodly pro aktivní podporu v místě prodeje, větší zapojení digitální komunikace i spolupráci s ambasadory, kteří pomáhají vysvětlit benefity nových výrobků kuřákům. Nový segment je také více o technologiích, designu a barvách. Více o životním stylu. Čerpací stanice patří mezi místa, se kterými výrobci ve svých plánech na propagaci určitě počítají. Na bezdýmnou budoucnost by měly být rozhodně připraveny.

Zboží&Prodej 11-12/2018: Přinese budoucnost bez dýmu vyšší zisky?

 

(JH, Speciál Čerpačka Podzim 2018)

Poslední vydání speciálu