MPO: Česko má 3914 veřejných čerpacích stanic

Z pravidelného šetření a statistik Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vyplývá, že k 11. lednu letošního roku bylo na českém trhu 3914 veřejných čerpacích stanic.

Pokud se podíváme na čísla v předchozím roce, pak k 18. lednu rokku 2018 statisky hovoří o 3869 veřejných čerpacích stanicích. K 12. 1. roku 2017 jich bylo 3839. Letos tedy mohou zákazníci natankovat na dalších 45 pumpách, resp. na dalších 75 pumpách od roku 2017.

Nejvíce veřejných pump je ve Středočeském a Jihomoravském kraji, nejméně v Karlovarském. Největší podíl na počtu veřejných čerpacích stanic mají stanice, které nabízejí více druhů paliv. Je jich 2833, tj. 70,9 procenta. Pump pouze se zkapalněným ropným plynem LPG je 533, pouze s naftou a bionaftou 459 a jen se stlačeným zemním plynem CNG 151.

Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) řekl pro ČTK, že trh standardních veřejných vícedruhových čerpacích stanic už je v Česku prakticky nasycen. Motoristé podle něj mají pumpu v průměru zhruba každých 14 kilometrů. „Nové vícedruhové čerpací stanice s nabídkou i alternativních druhů pohonů typu zejména dobíjecích stanic pro elektromobily nebo CNG budou vznikat pouze na nových obchvatech měst nebo nových úsecích dálnic,“ uvedl.

MPO upozornilo, že u údajů celkového počtu stanic je nutné brát do úvahy, že evidence je vytvářena podle vlastníků pump. „Z tohoto důvodu tak v řadě případů, a to zvláště u veřejných čerpacích stanic LPG umístěných v areálech standardních čerpacích stanic jiných vlastníků, dochází k tomu, že na jedné lokalitě mohou být evidovány dvě čerpací stanice, přitom obsluha stanice je zpravidla jedna pro celý areál,“ uvedlo ve zprávě.

Ve srovnání s okolními státy vychází Česko jako pumpařská velmoc. Dlouhodobě vede v ukazatelích počtu obyvatel na jednu veřejnou čerpací stanici nebo v četnosti pump na dálnicích. Do evidence všech stanic je také zahrnuto 172 pump, u kterých je provoz přerušen, dodalo ministerstvo.

MPO: 3868 veřejných čerpacích stanic, o 38 méně než v předchozím roce