ČOI: V prosinci vyhověly všechny vzorky pohonných hmot

Česká obchodní inspekce monitorovala kvalitu pohonných hmot i v prosinci 2018. Celkem ČOI odebrala 162 vzorků a všechny vyhověly stanoveným jakostním požadavkům.

ČOI v měsíci prosinci 2018 odebrala 162 vzorků PHM a všechny vzorky vyhověly stanoveným jakostním požadavkům. Kontroly byly prováděny formou odběrů vzorků a laboratorních rozborů. ČOI zaznamenala oproti měsíci listopadu zlepšení, kdy v listopadu nevyhověly dva odebrané vzorky PHM (1 vzorek benzinu a 1 vzorek nafty).

Jak dopadla pravidelná kontrola jakosti v předchozích měsících sledujte v rubrice Data.

ČOI: V listopadu nevyhověly dva vzorky pohonných hmot