ČAPPO: Nafta je stále nejdůležitějším palivem pro zajištění mobility

Podle České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) dosáhla loni celková spotřeba standardních pohonných hmot objemu 8003 mld. litrů (za rok 2017 to bylo celkem 7940 mld. litrů) a je tvořena v rozhodující míře spotřebou nafty (73,4 %). Jen z 26,6 % ji tvoří spotřeba automobilových benzinů.

Celkový objem dodávek automobilových benzinů na trh ČR v roce 2018 dosáhl 1605 tis. tun (tj. 2126 mil. litrů). Proti stejnému období 1. čtvrt. 2017, kdy bylo dodáno na trh 1601 tis.tun (tj. 2121 mil. litrů), se jedná o mírný nárůst (index 100,2 %).  Trend zastavení poklesu a mírného růstu se začíná projevovat již od r. 2016, kdy sev období 2016 -2017 zastavil dlouhodobý pokles. Prodej benzinů za poslední 3 roky stagnuje.

Vývoj spotřeby zejména mezi roky 2017 a 2018 naznačuje mírné oživení poptávky po automobilových benzinech. Hlavní příčinou zastavení poklesu spotřeby benzínů v letech 2003-2015 a následné mírné oživení poptávky v roce 2018 je kromě zvýšeného zájmu o nákup nových vozidel s benzinovým motorem především oživení ekonomiky. Růst 40% podíl růstu HDP tohoto makroekonomického ukazatele) ovlivňuje i růst spotřeby domácností na dopravu, lidé jsou ochotni více utrácet při cestování tedy i za pohonné hmoty. Dalším podpůrným argumentem je i nízký míra nezaměstanosti a růst platů a také vyšší podíl cest individuální motorizace za rekreací po tuzemsku.

V optice dlouhodobého vývoje spotřeba automobilových benzinů má již delší dobu  klesající trend. V roce 2003 roční spotřeba benzinů na domácím trhu dosáhla 2157 tis. tun ( tj. 2,857 mld litrů), zatímco v roce 2017 už jen 1601 tis tun (2,120 mld. litrů) a minulý rok 1605 tis. tun (tj. 2.126 mil. litrů). Za 15 let poklesla spotřeba benzínů o 731 mil. litrů. Od roku 2003 se jedná o 26 % propad (index 74,4%).

I při jednoznačné dominanci spalovacích motorů a stále vysokém podílu registrací nových vozů v benzinovém i naftovém provedení jsou další možné vyšší nárůsty spotřeby benzínů  determinovány dalšími důležitými faktory. V první řadě pokračující rozšiřování daňově zvýhodněných alternativ především CNG a obnovou parku benzinových automobilů s nižší spotřebou a nástup hybridů. Je třeba zohlednit i historický vývoj, kdy podnikové flotily přešly především v minulých letech z ekonomických důvodů z automobilů se zážehovým motorem (benzinové) na dieselové verze. Počet elektromobilů je zatím velmi malý  (2000 eOA) a významně zatím spotřebu benzinu neovlivňuje.

Podíl nafty stoupá

Celkový objem dodávek motorové nafty na trh ČR za rok 2018 dosáhl 4954 tis. tun (tj. 5877 mld. litrů). Proti stejnému období, kdy za rok 2017 bylo dodáno na trh celkem 4900 tis. tun (tj. 5816 mld. litrů), stoupla spotřeba o 1,1 % (index 101,1 %). Z dlouhodobého vývoje spotřeba nafty trvale roste od roku 2010, kdy roční spotřeba činila celkem 4,721 mld. litrů, stouply do roku 2018 celkové dodávky na současných 5,877 mld. litrů ročně. Roční objem dodávek nafty na český trh stoupl za 8 let o 1,1 mld. litrů. Meziročně stoupl podíl nafty ze 72,5% na 73,4%.

Vyšší spotřeba nafty je především důsledkem oživení ekonomiky v podobě zvyšujícího se HDP. Růst výkonů v průmyslové výrobě má vliv na zvyšování přepravních silničních výkonů. Vývoj HDP z 80% ovlivňuje poptávku v odvětvích náročných na spotřebu nafty ve všech rozhodujících odvětvích.  Dále pokračuje nárůst mezinárodní kamionové tranzitní dopravy. V České republice je prakticky 100% dieselizace nákladního vozového parku a jako tranzitní země je podíl spotřeby nafty zvyšován mezinárodní kamionovou dopravou.
Alternativy v nákladní dopravě tvoří minimální podíl. Vyšší podíl tvoří pouze pohon na CNG u veřejné autobusové osobní dopravy. V oblasti osobních vozidel pokračuje silná dieselizace podnikových flotil (manažerských či referentských automobilů) se silnou orientací na naftové verze a zatím pokračuje dovoz ojetých vozů i v dieselovém provedení. V ČR je 2,7 x vyšší spotřeba nafty než benzinů. Poptávka po naftě z důvodů stále rostoucí ekonomiky (v ČR růst HDP 2 % až 3%) i dál poroste. Posílení podílu nafty na celkové spotřebě může ovlivnit i zpřísnění ekologických parametrů pro lodní paliva a nutnost tak i u lodí používat motorovou naftu v námořní dopravě.

Nafta je stále nejdůležitější pohonnou látkou pro zajištění mobility

I přes nástup alternativních paliv má její výroba pro petrolejáře vysokou prioritu. Růst spotřeby nafty společně s rostoucími počty registrací aut se spalovacím motorem potvrzují stále vysokou ekonomickou potřebu jako energie k pohonu. Motorová nafta prodávaná na našem trhu je vyráběna a dodávána podle evropských norem a v souladu s podmínkami automobilového průmyslu (výrobců automobilů). Motorová nafta je bezsirná a povinně obsahuje biosložku do výše až 7 %. Její kvalita je monitorována ČOI a podle výsledků kontrol vykazuje výbornou úroveň jakosti – u členských firem ČAPPO dva roky bez závad.

Nafta je z pohledu národohospodářského bezesporu stále nejdůležitější pohonnou látkou pro zajištění mobility (veřejná autobusová doprava, mobilní technika ve složkách integrovaného záchranného systému, zemědělská technika i vojenská technika, železniční a lodní doprava).
Spotřeba klasických pohonných hmot je jedním z významných zdrojů příjmu do státního rozpočtu (spotřební daň u nafty je 10,95 Kč za litr +21% DPH). Celkový příjem státního rozpočtu z prodeje benzinu a nafty dosahuje více jak 100 mld. Kč ročně.

Zdroj: ČAPPO