ČOI: V únoru neprošly čtyři vzorky pohonných hmot

Česká obchodní inspekce pokračuje v kontrolách jakosti pohonných hmot a v  únoru odebrala 212 vzorků. Jakostním požadavkům nevyhověly čtyři vzorky pohonných hmot. Oproti měsíci lednu 2019 bylo zaznamenáno v únoru 2019 zhoršení z 0,4 % na 1,9 % v počtu nevyhovujících vzorků. Zákaz prodeje byl vydán na 4 260 litrů pohonných hmot v hodnotě 139 695 korun.

Cílem monitoringu ČOI byla kontrola a sledování jakosti automobilových benzinů, motorové nafty, LPG, CNG a Etanolu E85, která byla prováděná formou odběrů vzorků a laboratorních rozborů. Kontrolováno bylo dodržování ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot. Laboratorními rozbory odebraných vzorků pohonných hmot byly prokázány odchylky od jakostních norem u třech vzorků motorové nafty a jednoho vzorku paliva Etanol E85.

Oproti měsíci lednu 2019 bylo v měsíci únoru 2019 zjištěno zhoršení u odebraných vzorků motorové nafty z 0,9 % na 2,8 % a u Etanolu 85 byl jeden odebraný a kontrolovaný vzorek vyhodnocen jako nevyhovující (tj. 100 %).

V celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků pohonných hmot v měsíci únoru 2019 oproti měsíci lednu 2019 bylo zaznamenáno zhoršení z 0,4 % na 1,9 % v počtu nevyhovujících vzorků.

ČOI: V lednu neprošel jeden vzorek nafty