Vyšší zájem o benzínové vozy otočil trend a roste i prodej benzínu

Spotřeba benzínu a nafty v Česku loni opět rostla. Na rozdíl od minulých let se ale mění trend a zvyšují se též prodeje benzínu. Potvrzují to údaje petrolejářů i odběry firem prostřednictvím tankovacích karet. Zatímco růst prodejů nafty ovlivňuje nákladní doprava, včetně zahraničních autodopravců, pro které je Česko tranzitní zemí, u benzínu je určující skladba aktivně využívaných vozidel. Podle Svazu dovozců automobilů v posledních letech výrazně ubylo nově registrovaných dieselů, protože rostl zájem o benzínové motory.

Celková spotřeba benzínu a nafty za rok 2018 dosáhla podle informací České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) objemu 8 003 miliard litrů. Rozhodující podíl na trhu zaujímá motorová nafta, a to 73,4 %. Zbylých 26,6 % tvoří automobilové benzíny. Celkový objem dodávek nafty na českém trhu tak loni v absolutních číslech dosáhl 5 877 miliard litrů, benzínu bylo dodáno 2 126 miliard litrů. Meziročně vzrostla spotřeba nafty o 1,1 % a benzínu o 0,2 %.

„Z dlouhodobého hlediska měla spotřeba automobilových benzínů v Česku již delší dobu klesající tendenci. V roce 2018 byla ve srovnání s rokem 2003 nižší dokonce o 731 milionů litrů, což představuje za 15 let 26procentní pokles,“ uvádí Václav Loula, odborný tiskový mluvčí ČAPPO. Zejména v meziročním srovnání let 2017 a 2018 ale můžeme pozorovat mírné oživení poptávky po automobilových benzínech. „Tento trend zastavení poklesu a oživení poptávky po benzínu se začíná projevovat od roku 2016. Mírný růst spotřeby automobilových benzínů v roce 2018 je důsledkem hlavně oživení ekonomiky a růstu HDP, ale i zvýšeného zájmu o nákup nových vozidel s benzínovým motorem,“ vysvětluje Václav Loula.

Obdobný trend potvrzují též data některých poskytovatelů tankovacích karet. „V odběrech benzínu a nafty u firem a podnikatelů jednoznačně dominuje nafta. V loni jsme však poprvé zaznamenali, že rychleji rostly odběry u benzínu, a to o 42 procent. Výtoč nafty rostla 30procentním tempem. Zajímavé je, že výrazně rostl zájem o prémiový Natural, jehož odběry se zvýšily o 70 procent,“ popisuje Damir Duraković, generální ředitel nákupní aliance Axigon, jež firmám poskytuje tankovací karty Shell a EuroOil. „Největší podíl nafty na celkové výtoči jsme zaznamenali v roce 2017, a to 88,2 procenta. Od té doby její podíl pozvolna klesá. Loni to bylo 87,3 procenta a za první kvartál letošního roku už jen 86,1 procenta,“ dodává Damir Duraković.

U prodejů nafty hraje značnou roli spotřeba nákladní dopravy, a to nejen vozidel registrovaných v Česku, ale též tranzitní dopravy, která v tuzemsku tankuje. „U benzínu je pak určující skladba aktivně využívaných vozidel, jejich počet a spotřeba paliva. Do roku 2015 rostl podíl dieselů u osobních automobilů až na více než 43 procent, přičemž třeba Německo mělo v té době dokonce přes 50 procent nově registrovaných dieselů,“ upozorňuje Josef Pokorný, tajemník Svazu dovozců automobilů. „Poté však nastala změna a v ČR se podíl dieselů začal snižovat na současných přibližně 30 procent. Zájem o benzínové vozy tedy stoupal, což se pochopitelně mohlo projevit i ve spotřebě benzínu v Česku,“ dodává Josef Pokorný.