Unipetrol vykázal za první čtvrtletí 2019 tržby ve výši 29 mld. Kč

Rafinérská a petrochemická skupina Unipetrol zveřejnila hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2019. Unipetrol zvýšil meziročně své tržby o šest procent na 29 miliard Kč. Provozní zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací (EBITDA LIFO) dosáhl výše 883 milionů Kč. Na hospodářské výsledky měl negativní vliv zhoršený stav makroekonomického prostředí, zejména rostoucí cena ropy a z toho plynoucí nižší marže v rafinérské i petrochemické části. Pokračující rozvoj zaznamenal Unipetrol v maloobchodním segmentu. Benzina vstoupila na slovenský trh a celkově provozuje již 412 čerpacích stanic. Svůj tržní podíl z prodeje pohonných hmot v České republice navýšila na 23,4 %.

Investice za první čtvrtletí roku dosáhly výše 1 mld. Kč. Směřovaly zejména do výstavby plynové kotelny etylenové jednotky v Litvínově a plynové kotelny v Neratovicích a do rozvoje a modernizace sítě čerpacích stanic Benzina, zejména rozvoje občerstvení Stop Cafe.

„Dařilo se nám v maloobchodním segmentu, ve kterém neustále rosteme. Rozšířili jsme počet čerpacích stanic v Česku a vstoupili na slovenský trh, kde chceme časem patřit mezi nejvýznamnější hráče,“ řekl Krzysztof Zdziarski, generální ředitel společnosti Unipetrol, a dodal: „Dosažené finanční výsledky byly v souladu s naším očekáváním ovlivněny nepříznivým stavem makroekonomického prostředí. I když jsme meziročně dokázali zvýšit objem prodaných produktů, vysoké nákupní ceny ropy a nízké marže měly na naše výsledky zásadní vliv.“

Objem zpracované ropy činil 1,8 milionů tun. Výrobní kapacity v rafinérské části Unipetrolu byly využity na 86 %, v petrochemické části na 88 %. Prodejní objemy rafinérských produktů dosáhly výše 1,48 milionů tun a petrochemických produktů úrovně 450 tisíc tun.

V maloobchodním segmentu Unipetrol pokračoval v investicích do modernizace čerpacích stanic Benzina a rozvoje konceptu občerstvení Stop Cafe, které je již dostupné na 276 stanicích ze současných 412 čerpacích stanic. Během prvního čtvrtletí Unipetrol otevřel v Česku tři nové čerpací stanice – dvě čerpací stanice s obsluhou v severočeské Kadani a jihomoravských Banticích a jednu expresní, samoobslužnou, v areálu obchodního centra Olympia v Brně. Unipetrol tak upevnil vedoucí pozici značky Benzina na trhu čerpacích stanic v České republice a zvýšil její tržní podíl na 23,4 % (k 31. lednu 2019).