Tomasz Wiatrak se stal novým předsedou představenstva Unipetrolu, vlastníka Benziny

Orgány společnosti Unipetrol rozhodly o změnách ve složení představenstva společnosti. Novým předsedou představenstva byl s účinností od 3. července 2019 zvolen jeho dosavadní místopředseda Tomasz Wiatrak. Ve funkci nahradil Krzysztofa Zdziarského, jemuž uplynulo jeho tříleté funkční období v představenstvu společnosti.

Funkci místopředsedů představenstva budou zastávat dosavadní členové představenstva Katarzyna Woś a Maciej Libiszewski. Novým členem představenstva se stal s účinností od 3. července 2019 Marek Kaszuba. Przemysław Wacławski a Tomáš Herink pokračují ve funkcích členů představenstva.

„Unipetrol je stabilní petrochemická skupina se silnou maloobchodní částí působící pod značkou Benzina a s pevným zázemím ve své mateřské skupině PKN Orlen, jejíž je strategickou součástí. Společnost má stále velký potenciál k růstu,“ řekl Tomasz Wiatrak, nový předseda představenstva skupiny Unipetrol, a dodal: „Ve střednědobém horizontu je naším strategickým plánem zaměřit se na zefektivnění našich současných činností na úrovni celé skupiny. V souvislosti s tímto plánem budeme pracovat na přípravě dlouhodobé vize skupiny Unipetrol, v rámci které budeme plně využívat budoucí výzvy tržního prostředí a zaměříme se na udržitelný růst.“

Tomasz Wiatrak byl místopředsedou představenstva společnosti Unipetrol od března 2018. Ve funkci byl primárně zodpovědný za maloobchodní segment, v jehož rámci Unipetrol v České republice provozuje 413 čerpacích stanic pod značkou Benzina. V uplynulých dvou letech vzrostl tržní podíl Benziny o 10 procent na 23,4 procent a provozní zisk EBITDA LIFO vzrostl o 29 procent na 1,8 miliard Kč. V tomto roce začala být Benzina aktivní i na slovenském trhu, na kterém se Unipetrol rozhodl vybudovat novou síť čerpacích stanic. Tomasz Wiatrak byl kromě Benziny zodpovědný ve skupině Unipetrol také za tvorbu a implementaci skupinové strategie, rozvoj projektového řízení, IT a integrační procesy. Do Unipetrolu přišel z pozice předsedy představenstva společnosti Energa Informatyka i Technologie. V této společnosti, která se specializuje na moderní řešení pro sektor energetiky, byl zodpovědný za provozní a strategické řízení. Tomáš Wiatrak je držitelem řady certifikátů v oblasti auditu (CIA, CGAP) a managementu (Prince2Practitioner, M_o_R, ITIL) a je předním auditorem systému řízení bezpečnosti informací podle ISO/IEC 27001. Vykonával rovněž řadu manažerských, poradenských a expertních funkcí v Evropské komisi, v institucích státní správy a v soukromém sektoru. Je absolventem Varšavské univerzity, kde studoval na magisterském programu. Zúčastnil se také postgraduálního programu Strategic Leadership Academy organizovaným Instittutem ICAN, který je vydavatelem polské edice Harward Business Review.

Marek Kaszuba do Unipetrolu přichází ze společnosti ORLEN Litva, kde zastával pozici investičního ředitele, a má dlouholeté zkušenosti z rafinérského i petrochemického průmyslu a energetiky. Tři roky rovněž působil v kapitálové skupině PKN ORLEN, kde byl zodpovědný za rozvojové investiční projekty v rafinérském a petrochemickém segmentu. Marek Kaszuba je absolventem Slezské technické univerzity v Gliwici – obor stavební inženýrství. Absolvoval také studium MBA na Varšavské univerzitě a na Univerzitě Illinois v Chicagu.

Složení představenstva skupiny Unipetrol s účinností od 3. července 2019:

  • pan Tomasz Wiatrak, předseda
  • paní Katarzyna Woś, místopředsedkyně
  • pan Maciej Libiszewski, místopředseda
  • pan Tomáš Herink, člen
  • pan Marek Kaszuba, člen
  • pan Przemysław Wacławski, člen