Unipetrol zvýšil meziročně tržby o deset procent

Rafinérská a petrochemická skupina Unipetrol zveřejnila hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí roku 2019. Unipetrol meziročně zvýšil své tržby o deset procent na 34,1 miliard Kč. Provozní zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací (EBITDA LIFO) dosáhl výše 1,8 miliardy Kč.

Unipetrol pokračoval v rozvoji maloobchodního segmentu. Pod značkou Benzina provozuje v Česku již 413 čerpacích stanic. Svůj tržní podíl z maloobchodního prodeje pohonných hmot v České republice navýšil na 23,7 %. V dubnu vstoupil se značkou Benzina na slovenský trh, kde otevřel první čerpací stanici v Malackách.

„Ve druhém čtvrtletí jsme dosáhli dobrých výsledků i přesto, že makroekonomická situace nebyla příliš příznivá. V rafinérské i petrochemické části jsme navíc realizovali řadu investičních a údržbářských projektů, které ovlivnily náš produkční výkon. Přesto jsou naše výsledky lepší než v prvním čtvrtletí a po odečtení platby od pojistitelů za mimořádnou událost v Litvínově z roku 2015, zaúčtované ve druhém čtvrtletí minulého roku, je náš provozní zisk v meziročním ohledu srovnatelný,“ shrnul Tomasz Wiatrak, generální ředitel skupiny Unipetrol.

Objem zpracované ropy činil 1,9 milionů tun. Prodejní objemy rafinérských produktů dosáhly výše 1,67 milionů tun a petrochemických produktů úrovně 409 tisíc tun. Investice ve druhém čtvrtletí roku dosáhly výše 1,6 mld. „Naše společnost je stabilní a má silné finanční zázemí, což nám umožňuje pokračovat v plnění našich cílů. Udržujeme vysoký objem investic, které směřujeme především do modernizace a ekologizace výroby a do výzkumu a vývoje v oblasti cirkulární ekonomiky, obnovitelných zdrojů a biopaliv,“ přiblížil Tomasz Wiatrak.

V maloobchodním segmentu Unipetrol pokračoval v investicích do modernizace a expanze čerpacích stanic Benzina v České republice a do rozvoje aktivit na slovenském trhu. „Občerstvení Stop Cafe je již dostupné na 282 stanicích ze současných 413 čerpacích stanic. A zatímco v Česku pokračujeme v upevňování vedoucí pozice, otevřením první čerpací stanice v Malackách na Slovensku jsme zahájili naši činnost na mezinárodní úrovni,“ uzavřel Tomasz Wiatrak.