Senát rozhodl: Levnější dálniční známka jen pro auta na CNG

Senát dnes po dlouhé rozpravě podpořil novelu zákona o pozemních komunikacích, která mimo jiné přináší výhody (levnější dálniční známku) pro vozidla užívající některé typy paliv. Podle SČS – Unie nezávislých petrolejářů tak Senát (stejně jako Poslanecká sněmovna) nenašel odvahu novelu odmítnout, k selektivní podpoře vybraných paliv vede zcela iracionální argumentace. 

Slevu na dálniční poplatky, případně osvobození od poplatku v případě elektromobilů a vozidel na vodík, budou mít vozy CNG, automobilům na propan-butan (LPG) ale stát slevu odmítl proto, že jich už nyní jezdí mnoho a jejich podpora tak není nutná. Předseda Unie Ivan Indráček v následujících řádcích shrnuje iracionální argumentaci ze strany PS i Senátu.

Komunikace užívají všechny vozy stejně

Příjmy z dálničních známek jsou příjmem SFDI a tedy zcela jednoznačně slouží k údržbě a výstavbě komunikací. Není tedy logické, aby využívání některého typu paliva vedlo ke slevě nebo odpuštění poplatku. Komunikace užívají všechny vozy stejně. V rozpravě v Senátu jasně zaznělo, že případné motivační slevy mají být řešeny jinak, nikoli slevou z poplatku jdoucího na komunikace.

Ivan Indráček, SČS – Unie nezávislých petrolejářů: O ekologii nejde, podpora LPG vozů, by byla prostě příliš drahá.

Stejné emise, ale LPG vozů je moc

Argumentace, která vedla k podpoře stlačeného zemního plynu (CNG) a naopak k vyloučení LPG byla až komická. Ministerstvo dopravy uznává, že obě vozidla mají srovnatelný emisní dopad. Přesto – CNG si zaslouží slevu, protože vozidel je málo a potřebují podporu. Naopak, vozidel LPG je příliš mnoho a pro státní rozpočet by byla jejich podpora moc drahá. Ke zvýhodnění tedy dochází nikoli proto, že by některá vozidla byla ekologičtější než jiná, ale proto, že jedněch je málo a jiných moc.

Je pětistovka dostatečně silná motivace?

– mimochodem je otázkou, koho bude 500 Kč sleva (v případě CNG) nebo 1500 Kč odpuštění (v případě elektromobilu) motivovat ke koupi vozu v cenách kolem 500 000 Kč (respektive přes 1 milion Kč).

A nakonec pár vymyšlených čísel

A pro doplnění – Ministerstvo dopravy argumentovalo propadem výnosu SFDI při případné slevě poskytnuté vozům LPG ve výši 400 milionů Kč. Že je to číslo zcela vymyšlené (a pravděpodobně sloužící k tomu, aby byli poslanci a senátoři při případné podpoře LPG “umravněni”), lze doložit z jednoduchého výpočtu. Podle údajů Ministerstva dopravy je v Česku 230 000 vozů na LPG. Sleva, která jim měla být poskytnuta (a která je poskytnuta vozům CNG) je 500 Kč/rok. Jedná se tedy maximálně o 115 milionů ročně (230 tisíc vozů krát 500 korun za rok). V reálu to bude mezi 60 až 80 miliony, protože vozů LPG je dle kvalifikovaného odhadu České asociace LPG asi 170 000 (přesná evidence překvapivě neexistuje), řada majitelů těchto vozů dálnice vůbec nevyužívá a naopak, pro část z těch, kteří dnes dálniční známku nekupují, bude sleva motivační proto, aby si ji koupili.