ČOI: V červenci vyhověly všechny kontrolované vzorky pohonných hmot

Česká obchodní inspekce kontrolovala v měsíci červenci kvalitu pohonných hmot na celém území ČR. U čerpacích stanic odebrala celkem 241 vzorků pohonných hmot a všechny vyhověly stanoveným jakostním požadavkům.                                  

Česká obchodní inspekce pravidelně kontroluje formou odběrů vzorků a laboratorních rozborů jakost pohonných hmot (automobilové benziny, motorové nafty, směsné palivo, biopalivo, LPG, CNG a ethanol E85). V celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků pohonných hmot v  červenci 2019 oproti červnu 2019, bylo zaznamenáno zlepšení, jelikož v  červnu nevyhověl 1 vzorek benzinu.

Vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami nebyly vzorky směsného paliva SMN 30 a FAME v červenci 2019 odebrány.

Jak vypadaly výsledky kontrol v předchozích měsících? Sledujte v rubrice Data.

ČOI: Kvalita paliv je v letošním pololetí nejlepší v historii