AVIA chce mít v síti do třech let alespoň stovku čerpacích stanic

Pod značkou AVIA je dnes v Evropě provozováno více než 3100 čerpacích stanic, řadí se tak mezi jedny z nejvýznamnějších evropských řetězců. Sdružení pod touto značkou vzniklo původně ve Švýcarsku, kde má dodnes v Curychu svou centrálu. V České republice funguje jako sdružení nezávislých čerpacích stanic. Do konce roku chce mít pod svými křídly 30 čerpaček, do tří let pak dalších 70. 

„Značka AVIA je určena zejména pro samostatně provozované soukromé čerpací stanice či menší řetězce. V České republice je více než tisíc čerpacích, takzvaně  nebarevných čerpacích stanic, tudíž pro rozšiřování sdružení AVIA o nové členy a partnery je to velký potenciál,“ vysvětluje Jana Šoltésová, jednatelka společnosti Union Energy, která má pro značku AVIA licenci pro český trh.

Franšíza nabízí menší nezávislost

Hlavní výhodu začlenění čerpací stanice pod tuto značku vidí jednatelka v odlišném přístupu.  „Jedná se o dlouhodobou spolupráci dvou rovnocenných partnerů, vlastníka či provozovatele čerpací stanice a tuzemského držitele licence značky,  kdy se čerpací stanice stává prostřednictvím smlouvy členem sdružení vystupujícího společně pod jednou značkou – AVIA,“ vysvětluje Jana Šoltésová a dodává: „Členské společnosti tak zůstávají oproti běžným franšízám  jako je Shell, Benzina či OMV nezávislými podnikateli, nikdo jim neurčuje, které produkty a jaké zboží či služby mají prodávat a nabízet. A také si sami řídí svou cenovou politiku.“

Společný nákup, ale volné ruce 

Členové sdružení získávají práva na užívání značky AVIA a zavazují se ke společnému nákupu klíčové komodity, kterou jsou pohonné hmoty. Díky společnému nákupu získají vůči rafinérským společnostem výrazně lepší postavení a lepší nákupní podmínky, než kdyby nakupovali jako samostatná čerpací stanice. U ostatních komodit a druhů zboží je společný nákup dobrovolný a je na každém partnerovi, zda chce či nechce využít možností nákupu většího objemu zboží či služeb a z něj plynoucích množstevní slev a rabatů. „Typickým příkladem jsou například nákupy provozních kapalin, Ad Blue, cigaret a tabákových výrobků nebo energií,“ dodává Jana Šoltésová.

Kromě toho získávají partneři marketingovou podporu, kterou jim zajišťuje poskytovatel licence. „Jde o jednotné oblečení, vlajky, reklamní cedule, plakáty a různé POS materiály,“ přibližuje Jana Šoltésová. Další konkurenční výhodou oproti ostatním soukromým čerpacím stanicím vidí ve využívání společného karetního systému s rozšiřující se zahraniční akceptací. Každý ze členů sdružení může dokonce sám vydávat karty svým zákazníkům, které jsou akceptovány nejen v naší síti, ale současně i na dalších zhruba čtyři sta čerpacích stanicích po celé ČR,“ dodává.

Do třech let stovka stanic v síti

Ústředním mottem sdružení AVIA je heslo: „Společně jsme silnější“, což podle jednatelky vyjadřuje základní poslání sdružení, jehož cílem je vytvořit do třech let síť minimálně 100 čerpacích stanic a dosáhnout tak pro své členy významného tržního postavení vůči konkurenci i dodavatelům. Do konce letošního roku bude v České republice více než 30 čerpacích stanic, zákazníci je najdou třeba v rámci velkých nákupních center v Praze (Shopping park Ikea Zličín), Plzni (OC Olympia) či Olomouci (OC Olympia).