ČOI: V září nevyhověly dva kontrolované vzorky pohonných hmot

Česká obchodní inspekce zaznamenala mírné zhoršení kvality pohonných hmot v měsíci září, kdy oproti srpnu nevyhověly stanoveným jakostním požadavkům dva kontrolované vzorky. Jednalo se o vzorek nafty a vzorek automobilového benzinu. Inspekce uložila zákaz prodeje 42 619 litrů pohonných hmot v celkové hodnotě  1 355 284,20 korun. 

Inspektoři ČOI zaznamenali v září 2019 mírné zhoršení kvality odebraných vzorků PHM, jelikož v srpnu vyhověly všechny kontrolované vzorky PHM. V září bylo odebráno a kontrolováno celkem 84 vzorků automobilových benzinů. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek nevyhověl v jakostním parametru „Indukční perioda“ (oxidační stabilita, která sleduje rychlost reakcí s kyslíkem), kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 292 minut (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 339 minut). Ostatní kontrolované a analyzované vzorky automobilových benzinů splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 228+A1 – Motorová paliva – Bezolovnaté automobilové benziny – Technické požadavky a metody zkoušení.

Motorové nafty odebrala inspekce celkem 107.  Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek motorové nafty nevyhověl v jakostním parametru „síra“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 39,1 mg/kg (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 11,8 mg/kg). Zbývající kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590+A1 – Motorová paliva – Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce zakázala v září 2019 prodej pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy
a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na 42 619 litrů pohonných hmot v hodnotě 1 355 284,20 Kč.