ČOI: V listopadu nevyhověly čtyři vzorky pohonných hmot

Česká obchodní inspekce pokračovala i v listopadu v kontrolách kvality pohonných hmot. Stanoveným jakostním požadavkům nevyhověly celkem čtyři kontrolované vzorky. Jednalo se o tři vzorky nafty a vzorek LPG.   

Česká obchodní inspekce  odebrala 235 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavkům nevyhověly 3 vzorky motorové nafty a 1 vzorek LPG, což v celkovém hodnocení představuje 1,7 % nevyhovujících vzorků. V porovnání s předcházejícím měsícem zaznamenali inspektoři ČOI v listopadu 2019 zhoršení kvality celkově odebraných vzorků pohonných hmot a to z 0,4 % v říjnu na 1,7 % v listopadu. Zhoršení u motorové nafty stouplo z 0,8 % v říjnu na 2,6 % v listopadu. U LPG stouplo zjištění z 0,0 % na 3,4 %.

Motorové nafty nevyhověly tři

V listopadu 2019 Česká obchodní inspekce odebrala a kontrolovala celkem 117 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnily 3 vzorky jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolované vzorky motorové nafty nevyhověly v jakostních parametrech „bod vzplanutí“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla v jednom případě 24,0°C a ve druhém 24,5°C (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 53,0°C), dále v jakostním parametru „CFFP“ (teplota filtrovatelnosti), kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla -3°C (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je -8°C). Zbývající kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590+A1 – Motorová paliva – Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení.

V LPG neprošel jeden vzorek 

V listopadu 2019 Česká obchodní inspekce odebrala a kontrolovala celkem 29 vzorků LPG. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek LPG nevyhověl v jakostním parametru „síra“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 125mg/kg (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 45 mg/kg). Zbývající kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 589 – Motorová paliva – Zkapalněné ropné plyny (LPG) – Technické požadavky a metody zkoušení.

Uložená opatření přesáhla 160 tisíc korun 

Česká obchodní inspekce zakázala v listopadu 2019 prodej pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na  6 042,1 litrů pohonných hmot v hodnotě 162 548,79 Kč.