Už 18 let kontroluje ČOI jakost pohonných hmot, ta se stále zlepšuje

Česká obchodní inspekce sleduje kvalitu pohonných hmot od roku 2001. Během těchto 18 let prováděla pravidelné kontroly benzínu, nafty, směsného paliva, biopaliva, LPG, CNG a ethanolu E85. Kontrolu provádí formou odběrů vzorků u čerpacích stanic na celém území České republiky, včetně jejich rozborů v odborné laboratoři.

Z tabulky a grafů meziročního porovnání od 2. pololetí roku 2001 do roku 2019 je zřejmé, že počty nedostatků v kvalitě pohonných hmot měly klesající tendenci. Přesto až do roku 2015 zaznamenávali inspektoři vyšší počty nedodržení požadované kvality PHM. Například v roce 2001 dosahovaly nedostatky téměř 14 %, v roce 2003 se vyšplhaly na 12, 5 % a ještě v roce 2010 zaznamenala ČOI téměř 8 % pochybení. Zlomovým rokem ve zlepšení kvality pohonných hmot byl rok 2015. Od této doby ČOI eviduje cca 1 % nedostatků v kvalitě jakosti odebraných vzorků pohonných hmot.

Česká obchodní inspekce v rámci průběžného monitoringu sledování jakosti pohonných hmot také úzce spolupracuje s orgány Celní správy, Generálním finančním ředitelstvím a Policií České republiky. Tyto státní orgány průběžně informuje o zjištěných nedostatcích v jakosti prodávaných pohonných hmot.

Podívejte se, jak si vedly jednotlivé typy pohonných hmot v průběhu 18 let