ČOI: Jen každá desátá kontrolovaná dobíjecí stanice měla vše v pořádku

Česká obchodní inspekce uskutečnila celostátní kontrolní akci zaměřenou na dobíjecí stanice pro elektromobily. Kontrolovanými subjekty byly distributoři, dovozci, výrobci nebo zplnomocnění zástupci těchto produktů. ČOI v průběhu roku 2019 zkontrolovala 32 typů výrobků a nedostatky zjistila u 29 typů.

Česká obchodní inspekce v roce 2019 navázala na pilotní projekt kontrol dobíjecích stanic, který uskutečnila již v roce 2018. Vzhledem k tomu, že popularita elektromobilů a zájem spotřebitelů o tento typ výrobků roste, proběhla v minulém roce první celostátní kontrolní akce zaměřená na tento druh produktů.

Inspektoři ČOI u hospodářských subjektů ověřovali značení výrobků a splnění administrativních požadavků při uvádění těchto výrobků na trh a jejich následném provozování. V případě kontrolovaných provozovatelů se jedná v 50% o distributory elektrické energie (ČEZ a.s., EON a.s., PRE a.s.), ve dvou případech o obchodní řetězec Lidl Česká republika a další jsou menší české soukromé společnosti. Provozovatelé jsou zároveň vlastníky dobíjecích stanic. Co se týká výrobců těchto stanic, tak v 60 % jsou to velké zahraniční společnosti sídlící v EU, jako například ABB, Schneider a Siemens, ve 20 % české společnosti  – ČEZ a.s., PRE a.s., menší společnosti a ve 20 % menší zahraniční společnosti.

Česká obchodní inspekce celkem zkontrolovala 32 typů výrobků. Ve všech případech se jednalo o tzv. vysoce výkonné dobíjecí stanice s instalovaným elektrickým výkonem minimálně 22kW. Nedostatky administrativního charakteru zjistila u 29 typů. Ve 21 případech se jednalo o nedostatky v informačních povinnostech – chyběly návody k použití v českém jazyce a neseznámení s cenou.  U sedmi výrobků chybělo povinné označením shody CE a 3 výrobky neměly kontaktní údaje výrobce, jako jsou jméno nebo obchodní firma, popřípadě ochranná známka, a adresa pro doručování, na níž jej lze kontaktovat. Zjištěné nedostatky jsou v rámci dozorových pravomocí ČOI řešeny s výrobci, popř. dovozci těchto výrobků.

Česká obchodní inspekce za porušení zákonů uložila šest pokut za 67 000 Kč.