Společnost Čepro dosáhla v roce 2019 rekordního zisku před zdaněním

Společnost Čepro dosáhla v roce 2019 rekordního zisku před zdaněním ve výši 1,554 mld. Kč. Po zdanění zisk činí 1,256 mld. Kč. Konečnému výsledku šla v roce 2019 vstříc fungující ekonomika a vysoká spotřeba motorových paliv. Díky koronavirové krizi firma odhaduje pokles hospodářského výsledku za letošní rok o 30 %. 

„Vloni v únoru jsme spustili projekt nové cenotvorby ve velkoobchodě a program podpory čerpacích stanic EuroOil, což se pozitivně projevilo na našich obchodních výsledcích,“ specifikuje příčiny Jan Duspěva, generální ředitel Čepra. Na nárůst zisku oproti roku 2018 měla tedy pozitivní efekt obchodní činnost, kdy rostly prodeje i marže. Další podíl připadá na organizační změny uvnitř společnosti. „Před pěti lety jsme odstartovali procesy automatizace a digitalizace, máme nový proces údržby, jiné řízení cash-flow. Velmi si cením toho, že se nám během velmi krátké doby podařilo obnovit shořelé výdejní lávky v Loukově. Za to chci všem zaměstnancům poděkovat,“ doplňuje Duspěva.

V roce 2019 společnost Čepro rozšířila své dodavatelské programy a možnosti obchodní spolupráce a doplnila nabídku cenových konstrukcí pro zákazníky o nový systém tvorby základních cen pohonných hmot. Ten dynamicky reaguje na vývoj trhu a zohledňuje specifika tuzemského prostředí. Nový systém přinese větší transparentnost a zákazníkům objektivně stanovené výhodné ceny.

V aktuální situaci nouzového stavu je pro Čepro klíčové dostát své roli v udržení stability trhu pohonných hmot. Nadto již firma vyrobila přes 1,5 mil. litrů dezinfekce pro více než 700 subjektů státní správy, místní samosprávy i komerčních odběratelů. „Výroba dezinfekce vznikla na základě podpory MPO a MŽP, vyplývá z naší stabilizační role, kterou máme sice především v oblasti pohonných hmot, ale jsme připraveni státu pomoci v jakékoliv krizové situaci, pokud máme dostupné technologie i kapacitu. Výroba dezinfekce i v takovémto extrémním množství nijak nelimituje naši schopnost zásobovat trh naftou, benzínem a dalšími palivy,“ přibližuje Duspěva.

Pro rok 2020 počítá Čepro s dopady krize kolem koronaviru. „Zatím pracujeme s výhledem, že spotřeba paliv poklesne o pětinu a přibrzdění ekonomiky bude trvat do konce května. V takovém případě odhadujeme, že náš hospodářský výsledek v roce 2020 klesne o cca třicet procent,“ uzavírá Duspěva. Nicméně i tak plánuje další investiční akce – v jednotkách kusů rozšířit síť čerpacích stanic EuroOil, zavést prodej kapaliny do ostřikovačů z tankovacích stojanů nebo spuštění zcela nového projektu v oblasti e-commerce.