ČOI: V únoru nevyhovělo pět vzorků, březen byl v pořádku

Z celkového počtu 194 odebraných vzorků, které byly odebrány v únoru, nevyhovělo stanoveným jakostním požadavkům pět vzorků nafty. V březnu odebrala Česká obchodní inspekce 113 vzorků pohonných hmot a všechny vzorky byly v pořádku. 

ČOI v únoru odebrala 194 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavkům nevyhovělo 5 vzorků motorové nafty, což v celkovém hodnocení představuje 2,6 % nevyhovujících vzorků. Oproti lednu bylo v únoru zaznamenáno zhoršení, jelikož v lednu vyhověly všechny odebrané vzorky pohonných hmot. Vzorky směsného paliva SMN 30 a FAME vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami nebyly v  únoru 2020 odebrány.

V březnu ČOI odebrala a zkontrolovala celkem 113 vzorků pohonných hmot. Všechny vzorky vyhověly stanoveným jakostním požadavkům. Oproti únoru 2020 bylo v březnu 2020 zaznamenáno zlepšení z 2,6 % na 0,0 % v počtu nevyhovujících vzorků, jelikož v únoru stanoveným jakostním požadavkům nevyhovělo pět vzorků motorové nafty. Vzorky směsného paliva SMN 30 a FAME vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami nebyly v měsíci březnu 2020 odebrány.