ČAPPO: Prodlužuje se prodej benzinu v zimní kvalitě

Vyhlášený nouzový stav a protiepidemická opatření vedly k omezení automobilové dopravy a v důsledku toho i k enormnímu nárůstu zásob benzinů zimní kvality. Tato situace nejen v ČR, ale i v řadě dalších zemí EU velmi ztěžuje obměnu zásob benzínů v zimní kvalitě za benzíny v letní kvalitě. ČOI bude odchylky tolerovat do 30. 6. 

Jak uvádí ČAPPO na svých webových stránkách, vyhlášený nouzový stav a protiepidemická opatření v posledních týdnech a měsících vedly k omezení pohybu osob v rámci individuální motorizace, omezení služebních cest i omezení a pozastavení řady podnikatelských aktivit, což vše se projevilo výrazným poklesem spotřeby automobilových benzinů a v důsledku toho i enormním nárůstem zásob benzinů zimní kvality, a to nejen v ČR, ale i v řadě dalších zemí EU.

Tato situace velmi ztěžuje obměnu zásob benzínů v zimní kvalitě za benzíny v letní kvalitě. ČAPPO se proto obrátila na MPO ČR a Českou obchodní inspekci, která kontroluje kvalitu prodávaných pohonných hmot se žádostí o toleranci odchylky parametru „tlak par“ po delší období po 21. května 2020, což je nyní stanovené konečné datum pro doprodej zimního benzinu na čerpacích stanicích podle ČSN EN 228. Potvrdila přitom, že se jedná o kvalitativní odchylku, která neohrozí ani životní prostředí, ani provozní chování spalovacích motorů ani zdraví řidičů.

Automobilové benziny jsou vyráběny a prodávány s kvalitativními parametry podle evropské normy ČSN EN 228. V této normě je určen ve vazbě na časová období jeden z mnoha ukazatelů – tlak par. Jedná se o sezonní parametr, který charakterizuje těkavost benzinu, která je ovlivňována přítomností uhlovodíků s nízkým bodem varu. Pro letní období musí být množství nejlehčích uhlovodíků nízké, aby bylo minimalizováno odpařování do ovzduší.  Dopisem ze dne 30. dubna 2020 Česká obchodní inspekce potvrdila, že do 30. června 2020 bude odchylky parametru „tlak par“ tolerovat a vzorky v rozmezí 45-90 kPa posuzovat jako nezávadné.

K obdobným opatřením se uchýlila i řada států Evropské unie a Evropská komise pro toto opatření udělila na přechodnou dobu souhlas.