ČOI: V květnu vyhověly všechny vzorky pohonných hmot

Česká obchodní inspekce odebrala v květnu tohoto roku 186 vzorků pohonných hmot a všechny vyhověly stanoveným jakostním požadavkům.

U čerpacích stanic ČOI odebrala celkem 186 vzorků pohonných hmot a všechny vyhověly stanoveným jakostním požadavkům. Vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami nebyly vzorky směsného paliva SMN 30 v tomto měsíci odebrány. V dubnu letošního roku ČOI kontroly pohonných hmot neprováděla. Vzhledem k situaci ohledně pandemie a v souvislosti s hrozbou nákazy koronavirem COVID-19 přistoupila ČOI vůbec poprvé ve své historii k tomu, že přesunula inspektory z této kontrolní činnosti na jiné úkoly. Dlouhodobě  dobré výsledky těchto kontrol v předchozích letech byly jedním z důvodů, proč bylo přistoupeno k tomuto kroku.

Automobilové benziny

Českou obchodní inspekcí bylo v měsíci květnu 2020 odebráno a kontrolováno celkem 72 vzorků automobilových benzinů. V souvislosti s hlubokým propadem prodeje automobilových benzinů v důsledku epidemie nového koronaviru  Česká obchodní inspekce umožnila prodejcům pohonných hmot doprodat skladové zásoby automobilových benzinů na čerpacích stanicích a tolerovat odchylky parametru „tlak par“ a posuzovat tyto vzorky jako nezávadné v rozmezí 60 – 90 kPa do 30. 06. 2020.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 92 vzorků
motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 72 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek
u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.