ČOI: Výsledky kontrol zařízení čerpacích stanic odhalily některé nedostatky

Česká obchodní inspekce uskutečnila v roce 2019 celkem 25 kontrol čerpacích stanic, při kterých se (mimo kontrol jakosti pohonných hmot) zaměřila také na dodržování dalších povinností dle zákona o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot. Ten ukládá provozovatelům plnit příslušné požadavky na umístění čerpací stanice a hygienické, technické a technologické požadavky stanovené zvláštními právními předpisy. Porušení tohoto zákona ČOI zjistila ve třech případech. Během kontrol byly zjištěny také stavební nedostatky, které projednávají příslušné stavební odbory.

Česká obchodní inspekce se v roce 2019 zaměřila na kontrolu čerpacích stanic, což jsou stavby nebo zařízení, z nichž se pohonná hmota, s výjimkou elektřiny, prodává nebo vydává do palivové nádrže vozidla. Prodej nebo prodej a výdej pohonných hmot, s výjimkou elektřiny, je povolen z čerpací stanice, která splňuje požadavky stanovené zvláštními právními předpisy a českou technickou normou upravující požadavky na umístění čerpacích stanic a hygienické, technické a technologické požadavky pro projektování nových a stavebních změn stávajících čerpacích stanic a je užívána na základě rozhodnutí nebo opatření vyžadovaného stavebním zákonem.

Cílem kontrolní akce bylo i ve spolupráci s  orgány správního dozoru (příslušné stavební odbory) ověřit plnění povinností při prodeji a výdeji pohonných hmot podle zákona o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot.  V období od 10. června do 31. října 2019 proběhlo celkem 25 kontrol u provozovatelů čerpacích stanic. Porušení právních předpisů bylo zjištěno při čtyřech kontrolách. Ve třech případech se jednalo o porušení zákona o pohonných hmotách:

  • v 1 případě bylo zjištěno porušení § 5 odst. 1 zákona o pohonných hmotách, kdy byly zjištěny nepovolené stavební úpravy dle stavebního zákona,
  • v 1 případě bylo zjištěno porušení § 5 odst. 6 zákona o pohonných hmotách, kdy nebyly doloženy platné revize elektroinstalace a jímačů blesků,
  • v 1 případě bylo zjištěno porušení § 5 odst. 7 písm. a) zákona o pohonných hmotách, kdy nebylo zajištěno označení výdejních stojanů pohonných hmot názvem prodávaných nebo vydávaných pohonných hmot.

V 1 případě provozovatel čerpací stanice porušil zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Z provedených 25 kontrol na čerpacích stanicích proběhlo 12 kontrol ve spolupráci s orgány správního dozoru. Při společných kontrolách s orgány správního dozoru zjištěno, že na některých čerpacích stanicích byly provedeny stavební úpravy, které jsou v rozporu s kolaudačním rozhodnutím. Tato zjištění projednaly příslušné stavební odbory.  Dále bylo zjištěno při kontrolách s orgány správního dozoru, že na některých čerpacích stanicích byly provedeny stavební úpravy, které jsou v rozporu s kolaudačním rozhodnutím. Tato zjištění projednávají také příslušné stavební odbory.