ČOI: V 1. pololetí 2020 se jakost pohonných hmot mírně zlepšila

Podle České obchodní inspekce se jakost pohonných hmot v 1. pololetí roku 2020 oproti stejnému období loňského roku mírně zlepšila. V dubnu a v části května ale letos ČOI kvůli pandemii Covid-19 kontrolu neprováděla. 

V 1. pololetí roku 2020 se oproti 1. pololetí roku 2019 kvalita jakosti pohonných hmot mírně zlepšila, a to z 0,8 % na 0,7 % nevyhovujících vzorků. Zlepšení jakosti bylo zaznamenáno u odebraných a kontrolovaných vzorků automobilových benzinů (z 0,4 % na 0,0 %). Zhoršení bylo zaznamenáno u vzorků ethanolu E85 (z 16,7 % na 33,3 %). Na stejné úrovni zůstávají odebrané a kontrolované vzorky motorové nafty (1,1 %), CNG (0,0 %) a LPG pro pohon (0,0 %). Vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami se v 1. pololetí 2020 nepodařilo odebrat vzorky směsného paliva.

Nižší počet odebraných vzorků pohonných hmot během 1. pololetí roku 2020, ve srovnání se stejným obdobím roku 2019, souvisel se situací ohledně pandemie a hrozby nákazy koronavirem Covid-19, kdy v dubnu a části měsíce května letošního roku ČOI kontroly pohonných hmot neprováděla. Bylo to vůbec poprvé ve své historii, kdy ČOI přistoupila k tomu, že přesunula inspektory z této kontrolní činnosti na jiné úkoly. Jedním z důvodů, proč mohlo být toto řešení zvoleno, byly dlouhodobě dobré výsledky těchto kontrol v předchozích letech.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce v prvním pololetí 2020 ve 2 případech uložila opatření spočívající v zákazu prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami (podle ustanovení § 7 odst. 1, písm. a) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů).

Opatření bylo vydáno celkem na 4 873 l pohonných hmot v celkové hodnotě  148 175,20 Kč. Z toho se jednalo o 3 491 l motorové nafty v hodnotě 109 617,40 Kč a 1 382 l ethanolu E85 v hodnotě 38 557,80 Kč.