ČOI: V červnu nevyhověl při kontrole jakosti pohonných hmot jeden vzorek

Česká obchodní inspekce uskutečnila v červnu kontroly jakosti pohonných hmot. Na čerpacích stanicích v ČR odebrala 223 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavků nevyhověl pouze jeden vzorek ethanolu E85.

 Inspektoři ČOI odebrali 223 vzorků pohonných hmot (automobilové benziny, motorové nafty, směsné palivo, biopalivo, LPG, CNG a ethanol E85) a stanoveným jakostním požadavkům nevyhověl 1 vzorek, což v celkovém hodnocení představuje 0,4 % nevyhovujících vzorků. Vzorky směsného paliva SMN 30 a FAME vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami nebyly v tomto měsíci odebrány.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce uložila v červnu 2020 jedno opatření spočívající v zákazu prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na 1 382 l pohonných hmot (ethanolu E85) v hodnotě 38 557,80 Kč.