Skupina MOL: Krize výrazně ovlivnila výsledky za druhé čtvrtletí

Skupina MOL oznámila finanční výsledky za první pololetí a druhé čtvrtletí roku 2020. Za prvních šest měsíců vytvořila skupina Ebitda ve výši 975 milionů USD, přičemž ve druhém čtvrtletí EBITDA výrazně klesla v důsledku pandemie a ekonomické krize. Kapitálové výdaje pro rok 2020 zůstávají na úrovni 1,5 miliardy USD, s předpokladem nepřetržité tvorby kladného volného cash-flow vypočítaného zjednodušenou metodikou.

I navzdory výzvám zůstal zjednodušený volný cash-flow v druhém čtvrtletí kladný na úrovni 356 milionů USD a za prvních šest měsíců se při meziročním srovnání nezměnil, jelikož objem investic byl v reakci na pandemii a následnou ekonomickou krizi upraven. Pro rok 2020 byla EBITDA upravena na úroveň 1,7 – 1,9 miliardy USD, což odráží náročné podnikatelské podmínky, které pravděpodobně převládnou i v druhé polovině roku.

Předseda představenstva Zsolt Hernádi k výsledkům uvedl: „Skupina MOL čelila v druhém čtvrtletí roku 2020 bezprecedentním výzvám, od významných zdravotních a bezpečnostních rizik vyplývajících z pandemie až po zásadní problémy při provozování našich závodů během omezení pohybu obyvatelstva. I přesto jsme si zachovali finanční sílu. Ačkoliv koronavirus zatím není poražený, jsem hrdý na to, jak úspěšně jsme dosud výzvy zvládli. Převážná většina našich zaměstnanců je v bezpečném prostředí a v dobrém zdravotním stavu, zajistili jsme spolehlivé zásobování zákazníků na všech našich trzích, a to i ve velmi hluboké krizi, a podařilo se nám v tomto čtvrtletí vygenerovat pozitivní zjednodušený volný cash-flow. Je to důkaz kvality našich lidí a agility podnikatelského modelu Skupiny MOL. Dává mi to jistotu, že dokážeme úspěšně zvládnout i ta nejtěžší období a vyjít z nich ještě silnější.“