ČOI: V červenci nevyhověl jeden vzorek pohonných hmot

Česká obchodní inspekce pokračovala v kontrole jakosti pohonných hmot i v červenci. Z celkového počtu 284 odebraných vzorků nevyhověl stanoveným jakostním požadavkům jeden vzorek. Šlo o automobilový benzin.

Oproti červnu bylo v červenci zaznamenáno zhoršení u kontrolovaných vzorků automobilových benzinů z 0,0 % na 0,9 %. Vzorky směsného paliva SMN 30 a FAME vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami nebyly v měsíci červenci 2020 odebrány.

Česká obchodní inspekce uložila v červenci 2020 v jednom případě zákaz prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na 10 380,35 l pohonných hmot (BA 98 Super plus) v hodnotě 331 133,17 Kč.

Nevyhovovalo oktanové číslo

Českou obchodní inspekcí bylo v měsíci červenci 2020 odebráno a kontrolováno celkem 112 vzorků automobilových benzinů. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek nevyhověl v jakostních parametrech „Oktanové číslo motorovou metodou“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 84,5 (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 87,5), „Oktanové číslo výzkumnou metodou“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 94,7 (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 97,6), „konec destilace“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 310,5°C (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 214,0°C). Ostatní kontrolované a analyzované vzorky automobilových benzinů splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 228+A1/Z1/O1 – Motorová paliva – Bezolovnaté automobilové benziny – Technické požadavky a metody zkoušení.

V souvislosti s přebytkem motorového benzinu v kvalitě vyhovující přechodovému období z důvodu prudkého poklesu poptávky způsobené dopadem opatření k pandemii COVID-19, dále z důvodu nedostatečné produkce a distribuce motorového benzinu v kvalitě pro letní období, kterou způsobila dvouměsíční odstávka rafinérie Unipetrol Litvínov a vzhledem ke vzniku fyzikálně-chemického jevu tzv. směšovacího efektu (specifikován v ČSN EN 228) Česká obchodní inspekce umožnila prodejcům pohonných hmot doprodat skladové zásoby automobilových benzinů na čerpacích stanicích a tolerovat odchylky parametru „tlak par“ a posuzovat tyto vzorky jako nezávadné v rozmezí 45 – 65 kPa od 1. do 15.  července  2020.