Výzkum Ad Intel: V segmentu čerpacích stanic inzeruje nejvíce MOL

Výzkumná agentura Nielsen Admosphere připravila nový měsíční seriál krátkých zpráv z monitoringu reklamy Ad Intel a v prvním vydání se zaměřila na segment čerpacích stanic.

Data ukazují pět největších zadavatelů reklamy daného segmentu v období leden–srpen 2020. Hodnoty odpovídají ceníkovým cenám inzerce. Nejvíce ve sledovaném období investovala do reklamního prostoru společnost MOL Česká republika (50 427 000 Kč), na druhém příčce je Unipetrol RPA (29 383 000 Kč) a  trojkou je Shell Czech Republic (23 980 000 Kč). 

Monitoring reklamy Ad Intel společnosti Nielsen Admosphere přináší ucelený a strukturovaný přehled o tuzemské reklamě napříč celou mediální sférou. V České republice funguje již od roku 2010. Data jsou získávána jednak nezávislým (televize, tisk, rozhlas) a jednak deklarativním (OOH, internet) sběrem. Sběr i analýza probíhají na základě transparentních metodologických postupů.