EY: Od nákupu elektromobilu odrazuje hlavně vyšší pořizovací cena

Pátý ročník průzkumu poradenské společnosti EY přináší zajímavá zjištění o nákupních zvyklostech řidičů z Česka, letos navíc doplněný o názory řidičů v Maďarsku, Rumunsku, Turecku a Rusku. Pro dvě třetiny českých řidičů se s pandemií Covid-19 nic nemění, stále plánují pořízení nového vozu. Všechny srovnávané země kladou větší důraz na různorodost nabídky značek v autosalonu. Ve všech zemích je zájem o dieselové motory poměrně nízký, avšak v Turecku jsou vozy s tímto agregátem velmi oblíbené. V Rusku preferuje benzinové agregáty až 65 % řidičů. Pro tuzemské řidiče je největší překážkou při nákupu elektromobilu vysoká pořizovací cena.

Pro dvě třetiny českých řidičů Covid-19 nic nezměnil, stále plánují pořídit si nové auto

Globální pandemie covid-19 se na plánech českých řidičů příliš nepodepsala. Přehodnocení situace se týká jen 31 % z nich. Plány řidičů z ostatních zemí ovlivnil Covid-19 podstatně výrazněji než ty české. Svých plánů se bude držet 56 % maďarských řidičů, každý druhý řidič v Rumunsku, 29 % řidičů z Turecka a 47 % ruských řidičů. Každý pátý respondent z Maďarska odloží svůj nákup, dokud nebude koupě vozidla nezbytně nutná. 5 % řidičů v Česku má stále v úmyslu koupit si nový automobil, ale nižší třídy, případně levnější automobil jiné značky. 86 % řidičů realizuje celý nákupní proces v dealerství. Zbylých 14 % by nákupní proces částečně realizovalo online (k takovému rozhodnutí je ovlivnil covid).

„Český řidič byl v září pandemií koronaviru zasažen relativně nejméně, zejména co se týče nákupu nového automobilu. To se může změnit podle dalšího vývoje úrovně optimismu, co se týká budoucnosti. Pro celkový trh v České republice bude zásadní vývoj nákupu firemních vozů, které dominují na trhu nových vozů,“ říká Petr Knap, vedoucí partner pro automobilový sektor v regionu střední, východní a jihovýchodní Evropy a střední Asie.

Při výběru prodejce automobilů hrají prim vlastní zkušenosti

Při výběru prodejce dá více než 60 % českých respondentů na vlastní zkušenosti. Různorodost nabídky značek v autosalonu není pro české řidiče tak důležitá jako pro ty z ostatních zemí (ČR 18 % vs. Maďarsko 46 %, Rumunsko 38 %, Rusko 34 % a Turecko 37 %). Na doporučení známých dají spíše ženy (52 %) než muži (38 %). Pokud jde o stáří vozidla od známých si nechá poradit 30 % z těch, kteří kupují úplně nové auto vs. 58 % řidičů, kteří plánují pořídit ojetý vůz.

37 % mladších řidičů (mezi 20 až 29 lety) se o výběru prodejce rozhoduje na základě jeho hodnocení na internetu. Řidiči z ostatních zemí dají mnohem více na marketingové kampaně prodejců. Nejčastěji se k návštěvě prodejce díky reklamě nechají zlákat řidiči v Turecku (62 %) a Rusku (49 %). Ti čeští na marketingové kampaně příliš nedají (15 %).

Průměrný počet návštěv prodejců českými řidiči za účelem nákupu nového vozu se příliš nemění a zůstává velmi nízký – v průměru 2,3 návštěvy, což je zároveň nejnižší průměrný počet návštěv ze všech sledovaných zemí. O náznaku nárůstu loajality zákazníka vůči značce svědčí fakt, že oproti minulému roku vzrostl zájem o návštěvu více prodejců stejné značky (41% v roce 2020, 32% v roce 2019). 52 % řidičů začíná upřednostňovat návštěvu více prodejců stejné značky při nákupu vozu v hodnotě 0,5 – 1 mil. Kč a 57 % zájemců o koupi ojetého vozu v hodnotě 0,25 – 0,5 mil. Kč. Téměř polovina zájemců o alternativní pohony by navštívila více prodejců různých značek.

V posledních pěti letech u českých řidičů neustále klesá potřeba sestavit si vůz podle svých představ. Naopak větší zájem je o zkrácení čekací doby na hotový vůz. Respondenti z Maďarska upřednostňují rychlé dodání ještě více než čeští řidiči. Rumunští a ruští naopak preferují spíše možnost personalizované konfigurace.

Popularita alternativních paliv mezi českými řidiči relativně stagnuje. Při nákupu nového automobilu vybere hybridní nebo elektrický pohon 8 % z nich (zároveň hybridní pohon upřednostňují o něco více než ryze elektrický). Naproti tomu v Maďarsku má 24 % řidičů zájem pořídit si příští automobil s hybridním nebo elektro motorem, v Rumunsku je to dokonce 30 %. Ve všech zemích je zájem o dieselové motory poměrně nízký, avšak v Turecku jsou vozy s tímto agregátem stále velmi oblíbené (48 %). „Jako hlavní důvod setrvávající stagnace zájmu o vozy s alternativními pohony v České republice, a naopak nárůst zájmu řidičů např. v Maďarsku a Rumunsku přisuzujeme hlavně dostupnost dotací na pořízení elektrického auta. Zatímco v Rumunsku dosahuje výše dotace na pořízení nového vozu až 10 000 eur, tak v České republice taková pobídka pro domácnosti neexistuje,“ uvádí Petr Knap. V Česku by při příštím nákupu vozu přesně polovina řidičů preferovala benzinové agregáty. V Rusku o ně jeví zájem až 65 % tamějších řidičů, neplatí tam totiž regulace EU na snižování emisí. Dokládá to i velmi nízká obliba elektromobility (7 % hybridní a 1 % elektrická vozidla).

Při nákupu automobilu z druhé ruky je pro české řidiče klíčovým prvkem při výběru prodejce garance počtu najetých kilometrů a původu vozidla. Tento fakt se odráží v preferenci volby nákupu automobilu u autorizovaného prodejce s certifikovaným programem zaručujícím garanci stavu vozidla, dodatečnou záruku nebo servis. Tuto variantu preferuje 33% českých respondentů. V Rusku by řidiči nejčastěji nakoupili ojeté vozidlo přes internet (28 %).

Každý pátý řidič v Česku by si dokázal představit nákup vozu online

Nákup vozidla přes internet si dokáže představit 20 % českých, 12 % maďarských, 16 % rumunských, 27 % ruských a 30 % tureckých řidičů. Více než polovina respondentů v Česku by využila při pořizování vozu na internetu funkci výpočtu ceny, 46 % by si rezervovalo testovací jízdu a 42 % konfigurovalo svůj budoucí vůz. Čeští řidiči by nakupovali auto online nejčastěji přes webové stránky autorizovaného prodejce, stejně jako rumunští, maďarští a ruští. Oproti minulému roku mírně vzrost v ČR zájem o velké prodejní weby (např. Amazon, eBay), nicméně ve srovnání s Rumunskem a Tureckem je preference této možnosti velmi nízká.

České řidiče zajímají aktuální dopravní informace

Připojení vozidla na internet přináší řadu praktických funkcí. Čeští řidiči by využili především služby související s informacemi o dopravní situaci a zabezpečením vozu. Doručování zboží do kufru vozu je prozatím novinkou, která je atraktivní především v Praze a u věkové skupiny 20-29 let.

Čeští řidiči by byli ochotni poskytnout data k určení výše pojištění v závislosti na stylu jízdy, řízení dopravy a parkování městem. Muži o něco více než ženy – 43 % vs. 32 %. Neochota českých řidičů pro poskytnutí dat je však v porovnání s ostatními zeměmi nejvyšší. Při výběru značky ovlivňuje konektivita automobilu zákazníky minimálně (7%), ale více muže (13%) než ženy (1%).

Od nákupu elektromobilu odrazuje hlavně vyšší pořizovací cena

O koupi elektromobilu pozitivně přemýšlí 54 % respondentů z Česka, o koupi hybridu 64 %. Zájem klesá s věkem. Oproti ostatním zemím je zájem o elektromobilitu u nás nižší. Nejvíce tuzemských respondentů o elektromobilu přemýšlí kvůli nižším provozním nákladům a menší emisní zátěži. Pro 45 % respondentů uvažujících o koupi elektromobilu jsou nejdůležitější nižší provozní náklady. 34 % řidičů, kteří jezdí autem téměř každý den primárně mimo město jsou nakloněna elektromobilitě zejména z důvodu nižší emisní a hlukové zátěže. Zatímco k nižším provozním nákladům se přiklání více mužů, k nižší emisní zátěži více žen.

Naše řidiče od koupě elektromobilu stále nejvíce odrazuje vysoká pořizovací cena. Za druhý nejčastější odrazující faktor respondenti zvolili dojezd na jedno nabití, lidé jsou vice informovaní a mají větší přehled o časové náročnosti nabíjení než minulý rok. Od minulého roku zaznamenal největší procentní změnu důvod doby nutné pro dobití baterky (z 3 % na 10 %).

Zájem o elektromobilitu by mohla zvýšit opatření státu na podporu ekologičtější formy dopravy. Více než polovina českých řidičů by uvítala podporu ve formě dotací nákupní ceny. Úlevy na daních a poplatcích by zvýšily zájem o elektromobil 29 % řidičů. Zároveň všichni respondenti, kteří užívají elektromobil, si plánují znovu koupit elektrický vůz.

Po Praze se nejčastěji přepravujeme MHD nebo vlastním autem

Pro pohyb v rámci hlavního města preferují čeští řidiči primárně veřejnou dopravu a vlastní automobil. Při zapůjčení sdíleného dopravního prostředku jako jsou taxi, car sharing nebo i kolo a koloběžka nejdůležitější cena zapůjčení (62 %), dostupnost prostředku v čase a místě (47 %) a možnost zanechání prostředku kdekoli (45 %). Car sharing je nejatraktivnější v Maďarsku, v Česku je prozatím atraktivní pouze pro obyvatele Prahy.

Osobnost mladších řidičů se zrcadlí ve značce automobilu

Důležitost značky automobilu roste s výší plánované investice do pořízení příštího vozidla. Čeští řidiči si ve srovnání s ostatními zeměmi drží nejvíce neutrální pohled na důležitost značky auta, který vlastní nebo teprve plánují koupit.

Čechům ve srovnání s řidiči z ostatních zemí záleží na značce automobilu nejméně. Značku jako odraz své osobnosti vnímají nejsilněji mladí ve věku 20 až 29 let. Cena je nejdůležitějším faktorem při výběru značky automobilu. Pro zákazníky zamýšlející investovat do koupi příštího vozu max. 500 000 tis. Kč je nejdůležitějším faktorem ovlivňující výběr značky právě cena. Pro zákazníky plánující vyšší investici do příštího nákupu automobilu má rozhodující vliv pozitivní zkušenost s danou značkou.

O průzkumu

Pátý ročník průzkumu mezi českými řidiči provedla společnost EY ve spolupráci s agenturou InsightLab v září a říjnu 2020 za účelem zjištění aktuálních trendů při nákupu nových i ojetých vozidel a zjištění názorů zákazníků na některá možná inovační řešení automobilového průmyslu. Do hlavního průzkumu bylo zařazeno 513 respondentů z České republiky, 513 respondentů z Maďarska, 507 respondentů z Rumunska, 613 respondentů z Turecka a 1589 respondentů z Ruska. Sběr dat v Rusku a Turecku probíhal prostřednictvím lokálních agentur. Podmínkami pro zařazení do průzkumu bylo vlastnictví řidičského průkazu, pravidelné užívání automobilu a věk v rozmezí 20-60 let.