Petr Knap: Do pěti let může být až polovina vozů na alternativní pohon

Tradiční automobilový průmysl prochází velice náročným obdobím. Vzniká nový ekosystém mobility, ve kterém se chystají převratné inovace. Už za pár let nás možná čeká mnohem pestřejší výběr vozů než dnes. I když spalovací motory budou stále existovat, až polovina aut může být na alternativní pohon. Zdravotní hrozby jako koronavirus však podpoří tendence k individuální dopravě.

Petr Knap, vedoucí partner EY pro automobilový sektor, se už dlouho zabývá budoucností automobilové dopravy a mobility vůbec a v následujícím krátkém rozhovoru přibližuje trendy, které v blízké budoucnosti očekává.

Jaké jsou momentální trendy v automobilové dopravě?

Mezi ty nejsilnější v osobní dopravě odvozené od některých globálních trendů patří rychlý rozvoj alternativních pohonů a jejich masivní uvádění na trh (bateriové elektrovozy, hybridy, plug-in hybridy a stále pokračující CNG/LPG pohony). Stále se také zvyšují nároky na bezpečnost aut včetně rozvoje asistenčních systémů, část trhu se postupně přesouvá do sdílené mobility a vlastnictví nahrazuje „právo k užívání“ (zajištěné buď formami leasingu, pronájmu nebo sdílení vozů). Rychle se rozvíjí konektivita a infotainment, kdy se hledá komfort pro uživatele a možnost využití dat z automobilů pro další služby.

Co a jak by se mohlo změnit v dopravě zhruba za pět let?

Pokud budeme čelit dalším zdravotním hrozbám, tak zažijeme renesanci individuální dopravy. Z hlediska pohonů bude situace na trhu pestřejší, a různé segmenty budou i jinak pořizovat vozy. Někteří si stále budou kupovat (stále dražší) nové vozy, jiní je budou využívat jen v okamžiku potřeby, další budou stále spoléhat na firemní auta, kde zřejmě bude existovat i nějaká další podpora rozvoje nových pohonů. Celkově tedy doprava bude mnohem pestřejší, čeká nás mnohem větší výběr a větší rozdíly mezi jednotlivými zákaznickými segmenty.

Jsou elektromobily a hybridy opravdu dopravním prostředkem budoucnosti?

Osobně považuji zejména plug-in hybridy jako ideální krátkodobé řešení pro přechod k elektromobilitě. Můžete využívat auto ve městě jako elektromobil a na delší vzdálenosti si pomoci spalovacím motorem – uživatel tedy nemusí měnit své návyky po přesednutí z vozu se spalovacím motorem. Elektromobily si beze sporu najdou své zákaznické/uživatelské segmenty, zejména pro městské obslužné činnosti a kratší vzdálenosti. Nadále se za pět let budou prodávat spalovací motory a budou stále tvořit významnou část nově prodaných vozů.

Máte tip na budoucnost udržitelné dopravy? Počítá se s rozmachem autonomních aut, sdílené mobility nebo nástupu jiných alternativních druhů dopravy?

Udržitelná doprava je velká a složitá otázka. Jediné opravdu zásadní pozitivní dopady na životní prostředí mohou nastat, pokud omezíme celkové najeté kilometry. Tedy budeme mít menší nároky na dopravu, nebo zajistíme lepší využívání kapacit existujících vozů formou sdílení. Samotný růst počtu elektromobilů bez těchto dvou předchozích kroků věc zásadně nevyřeší, protože nedokážeme zas tak rychle přejít na čisté zdroje energie pro výrobu elektřiny, a ani výroba baterií není bez výrazné ekologické stopy. Je třeba tedy postupovat na několik „frontách“ současně, abychom opravdu dosáhli pozitivního vlivu na životní prostředí. A samozřejmě nemůže tento pokrok zajistit EU a její členské země samy.

Jaký podíl na trhu by mohl za pět let patřit vozidlům s alternativními pohony, jako jsou elektromobily a hybridy?

Pokud se zamyslíme nad evropským trhem a bude pokračovat (jak předpokládám) aktuálně nastavený trend tlaku na snižování emisí CO2, tak se můžeme u alternativních pohonů za pět let klidně pohybovat kolem poloviny nově prodaných vozů. Tou dobou se začne už prosazovat vodíkový pohon a možná uvidíme pokrok v syntetických palivech.

Zdroj: EY