Nejdůvěryhodnější značkou čerpacích stanic je opět Benzina

O titul marketingového programu Důvěryhodné značky soupeřilo letos téměř 700 značek v 76 kategoriích. Jedná se o jednu z nejrozsáhlejších nezávislých anket zaměřených na spotřebitelskou důvěru u nás, vedenou agenturou Nielsen. V kategorii Čerpací stanice zvítězila značka Benzina, která si drží přední příčku už od roku 2017. Předběhla a udržela si tak prvenství po značce Shell, která vyhrála v roce 2015 a 2016. 

Hodnocení proběhlo na základě spotřebitelského průzkumu, tvořeného 4000 respondenty. Ti tvořili reprezentativní vzorek českých spotřebitelů, kteří prostřednictvím on-line dotazníků hodnotili téměř 700 značek v 76 kategoriích. Spotřebitelé vybírali v jednotlivých kategoriích maximálně z 10 nejsilnějších značek v prodejích. To byl také hlavní parametr pro zařazení značky do průzkumu.

Letošní průzkum se zaměřil i na změnu nákupního chování 

Výsledky ukázaly, že pandemie Covid 19 změnila výrazným způsobem nakupování českých spotřebitelů, a to již na jejím počátku.  Deklarují to tři ze čtyř dotazovaných nakupujících. Pandemie měla negativní vliv na frekvenci nakupování jak v hypermarketech a supermarketech, a to pro 44 % nakupujících, tak i v obchodech typu večerek a convenience u 38 % nakupujících. Naopak více jak čtvrtina dotazovaných nakupujících deklarovala, že kvůli pandemii realizovala nákupy online častěji než obvykle.

Co se týká nákupního koše, výrazně se změnil způsob nakupování, a to z pohledu množství i výběru značek. Celkově vzrostl nákupní koš, téměř 40 % dotazovaných více či méně souhlasí s faktem, že od vypuknutí pandemie nakupují větší balení. 30% nakupujících pak své značky vyměnilo za levnější alternativu. Kategorie, které se od vypuknutí pandemie prodávaly více byly čerstvé potraviny, hotová jídla a konzervy, trvanlivé potraviny, dále pak mražená jídla. Z drogistických kategorií pak kromě desinfekčních prostředků a čištění domácnosti i péče o tělo a ruce a papírové výrobky. Co se týká trendu u nákupu potravinových a drogistických kategorií v kamenných obchodech a online, zde se nakupující vyjádřili, že po odeznění pandemie Covid 19 budou využívat oba dva kanály více než před vypuknutím Covid 19 u péče o domácnost, osobní péče, výrobků pro krásu a zdraví, ale například také u alkoholu.

V letošním roce získají vítězné značky ještě větší podporu. Organizátor ji letos připravuje ve spolupráci s řadou mediálních partnerů pro nadcházející pololetí. Odehraje se v outdooru, tištěných i on-line médiích, obchodních centrech či městské hromadné dopravě. Chystá se také silnější mediální podpora vybraných značek formou různých promočních soutěží.

„Triumf v letošním ročníku soutěže Důvěryhodné značky 2020 nás těší v mnoha ohledech. Značka Benzina ORLEN je nejlepší v mnoha kategoriích trhu. Podle nejnovějších výzkumů je postavení značky na trhu stabilní a silné. Neustále rosteme z hlediska povědomí, kvality a důvěryhodnosti. Zákazníci vnímají naše produkty jako špičkovou kvalitu za dobrou cenu. Značka Benzina představuje přátelskou společnost, která je blízko svým zákazníkům a jejich očekáváním. Mezinárodní značka ORLEN je dobře známa jako inovativní a moderní společnost hledající nová řešení“ říká Tomasz Wiatrak, předseda představenstva skupiny Unipetrol, do které patří i Benzina. „Benzina v tomto hlasování spotřebitelů letos poprvé zvítězila po co-brandingu do barev mateřské skupiny ORLEN. Ocenění Důvěryhodná značka 2020 je ale také odměnou pro všechny pracovníky na našich čerpacích stanicích, kteří nyní obětavě a s maximálním nasazením pracují v první linii tak, aby pomohli udržet ekonomiku v chodu a zamezit šíření koronaviru COVID-19. Vážíme si rovněž přízně našich zákazníků, kteří respektovali přijatá opatření. I díky nim jsme na našich čerpacích stanicích nezaznamenali žádné nebezpečné situace.“

Tomasz Wiatrak, předseda představenstva skupiny Unipetrol, do které patří i Benzina a Marek Zouvala, ředitel řetězce čerpacích stanic Benzina.