Za devět měsíců klesla celková spotřeba pohonných hmot o šest procent

Ukončení nouzového stavu, postupné  uvolňování  restrikcí a pomalé zlepšování ekonomické kondice v řadě odvětví vedlo k mírnému nárůstu poptávky po benzinech až v letních měsících (červenec až září), proti stejnému období loňského roku to byl nárůst o dvě procenta. U nafty se zvýšená poptávka projevila až v září a to o tři procenta.

Podle tiskového mluvčího ČAPPO klesla celková spotřeba pohonných hmot za devět měsíců roku 2020 o šest procent. „Výraznější pokles byl u automobilových benzinů, jejichž spotřeba klesla za hodnocené období o osm procent, zatímco u motorové nafty to bylo o pět procent,“ upřesňuje Václav Loula. Nejvýraznější propad podle dat představoval duben, kdy automobilové benziny klesly o 33 % a motorová nafta o 20 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019.

Výpadek prodeje automobilových benzinů za 1. pololetí 14 % se podařilo za 3. čtvrtletí mírně snížit na celkový propad osm procent. U nafty se propad za 1. pololetí  ve výši sedmi procent podařilo snížit na pět procent. 

Spotřebu benzinu táhla individuální turistika

Celkový objem dodávek automobilových benzinů na trh ČR za devět měsíců roku 2020 dosáhl 1 116 tis. tun  (tj. 1,488 mld. litrů ). Proti stejnému období roku 2019 (1 215 tis. tun tj. 1,620 mld. litrů)  vykázal pokles o osm procent  (index 92 %).

Ke zvýšení prodejů automobilových benzinů došlo zejména v červenci 196 mil. litrů  v srpnu 201 mil. litrů, tj. proti srovnatelným měsícům roku 2019 to byl nárůst o dvě procenta. Vyšší poptávka byla dána především domácí individuální turistikou a nízkými cenami pohonných hmot .

Jak si vedla motorová nafta

Celkový objem dodávek motorové nafty na trh ČR dosáhl za 9 měsíců roku 2020 3 588  tis. tun (tj. 4,271 mld. litrů). Proti stejnému období roku 2019 (3 759 tis. tun, tj. 4,475 mld. litrů)   klesla  meziročně spotřeba o pět procent (meziroční index 95 %).

Pokles spotřeby nafty byl oproti benzinům nižší především z důvodů mezinárodní kamionové dopravy a veřejné nákladní tuzemské dopravy pro zajištění zásobování trhu důležitými komoditami. Také integrovaný záchranný systém především pak úkoly hasičů armády při zajišťování ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků a dalších úkolů v souvislosti s nouzovým stavem.

K určitému zlepšení ve spotřebě pohonných hmot došlo až v průběhu 3. čtvrtletí (červenec – září). Opět ale ve 4. čtvrtletí, došlo k druhé vlně, zhoršení epidemiologické situace a dalšímu omezení pohybu. To samozřejmě negativně ovlivňuje vývoj ve 4. čtvrtletí.

Zhoršení epidemiologické situace od října v důsledku druhé vlny a vyhlášený nouzový stav do současnosti a řada přijatých opatření nepovedou v závěru roku k dramatickému  oživení poptávky po pohonných hmotách. Václav Loula odhaduje, že pokles u benzinů bude činit za celý rok sedm až devět procent, u motorové nafty odhaduje pět až sedm procent.