Unipetrol mění logo na Orlen Unipetrol

Rafinérská a petrochemická skupina Unipetrol mění od 1. ledna 2021 svůj název a logo na Orlen Unipetrol. Změna názvu je dokončením plné příslušnosti k nadnárodní skupině Orlen, která je největší společností ve střední a východní Evropě. Skupina Orlen do Unipetrolu vstoupila v roce 2005 jako majoritní akcionář a v říjnu roku 2018 se stala jeho jediným, stoprocentním vlastníkem.

Skupina působí na šesti domácích trzích v Polsku, České republice, Německu, Litvě, na Slovensku a v Kanadě. Nabídka skupiny Orlen zahrnuje více než 50 petrochemických a rafinérských produktů, které se prodávají ve více než 110 zemích na 6 kontinentech. V maloobchodním segmentu prodává skupina Orlen své produkty prostřednictvím největší sítě v regionu s více než 2 800 moderními čerpacími stanicemi. Hodnota značky Orlen dosahuje výše 30 miliard korun. Skupina plánuje v příštích deseti letech snížit emise uhlíku ze svých rafinérských, petrochemických a energetických aktivit o 33 procent a do roku 2050 chce být uhlíkově neutrální.

„Věřím, že nám vizuální spojení se skupinou Orlen, která patří k nejsilnějším evropským společnostem na poli chemického průmyslu a energetiky, přinese další upevnění naší pozice na trzích,“ řekl Tomasz Wiatrak, předseda představenstva skupiny Unipetrol, a dodal: „Jsem rád, že se při práci na realizaci našich ambiciózních cílů můžeme opřít o tak spolehlivého a progresivního vlastníka, jakým skupina je. Ctíme stejné hodnoty a společně jdeme cestou modernizace, inovací a hledání ekologičtějších řešení.“
Unipetrol nyní může naplno využívat silnou obchodní, finanční a marketingovou pozici skupiny Orlen na světových trzích a těžit ze vzájemných synergií v oblasti výzkumu a vývoje, nákupu surovin a služeb, výroby a prodeje produktů. „Nové logo nám také přinese zjednodušení naší komunikace a možnost využití mezinárodních marketingových projektů skupiny Orlen. Jakou součást kritické infrastruktury České republiky budeme i nadále zodpovědně plnit roli jednoho z pilířů české ekonomiky, důležitého zaměstnavatele, předního investora a významného plátce daní,“ zdůraznil Tomasz Wiatrak.