ČOI: V listopadu vyhověly všechny vzorky pohonných hmot

Česká obchodní inspekce Česká obchodní inspekce kontrolovala v listopadu kvalitu pohonných hmot na čerpacích stanicích v ČR. Odebrala 283 vzorků a všechny vyhověly jakostním požadavkům. 

Oproti měsíci říjnu bylo v listopadu zaznamenáno zlepšení u motorové nafty z 2,2 % na 0,0 %, jelikož v říjnu nevyhověly dva vzorky motorové nafty. Vzorky směsného paliva SMN 30 a FAME vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami nebyly v měsíci listopadu 2020 odebrány.Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 135 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 107 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek
u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Všechna data nejen od České obchodní inspekce jsou k dispozici v rubrice Data.